V drtivé většině na sportovní projekty
„Letos převažovaly projekty orientované na sport, i když je náš záběr podpory velmi široký a zahrnuje ekologii, kulturu i vzdělávání. Do budoucna bychom byli rádi za větší aktivitu právě v těchto oblastech,“ řekl Pavel Šumera, člen grantového výboru fondu a zároveň jednatel společnosti Hennlich Industrietechnik, která při Komunitní nadaci Euroregionu Labe dárcovský fond založila. Celkem tak jednotlivci či organizace v letošním roce z prostředků fondu získali 70 000 korun.

Zbylých pět tisíc korun určených pro grantové kolo zůstane nerozděleno a dalších osm tisíc korun přejde do tzv. permanentní části fondu. Ta není určena k čerpání, pravidelně se zhodnocuje, a výnosy z jejího zhodnocení se připisují do dočasné části, která je využívána k dosahování cílů a poslání fondu. Menší část pak připadne na správu fondu.

Grantový výbor letos obdržel 14 žádostí, o jednu více než loni. „Dárcovský fond Hennlich si již vydobyl svou pozici mezi mladými lidmi v Litoměřicích. Neziskové organizace i jednotlivci zjistili, že podpora je skutečně reálná a zajímavé projekty mohou uspět,“ doplnila Kateřina Niklová z Komunitní nadace Euroregionu Labe.

Martina Leníková dvakrát úspěšná
Litoměřičanka studující Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze Martina Leníková zaujala svými dvěma projekty grantový výbor jednoznačně nejvíce ze všech žadatelů.

Podporu po pěti tisících korunách získala na uspořádání kurzů masáží dětí a kojenců s cílem naučit rodiče, jak ulevit od zdravotních problémů jejich dětí a na eko–poradnu pro mladé rodiny s dětmi s nabídkou zdravého životního stylu.

„Rodiče a děti by se naučili, jak se například správně stravovat. Chci i založit bioklub pro ty, kdo chtějí žít jinak než je dnes bohužel převažující tradiční způsob života,“ vysvětlila při převzetí grantů studentka.

V uplynulých pěti letech DFH rozdal 185 tisíc na 70 projektů mladých lidí v Litoměřicích.