Turistů tudy prochází více
Se spuštěním projektu veřejné lodní dopravy po Labi v letošním roce se totiž zvýšil počet turistů procházejících místem, kde se umělecké dílo nachází.
Litoměřičtí radní jsou si v této souvislosti vědomi potřeby rekonstrukce jezuitských schodů, jejichž technický stav není nejlepší. To však vzhledem k rozměrnosti uměleckého díla, které se zde nachází, však není dost dobře možné.

Komise vybere nové místo
„Zadali jsme proto kulturní komisi, aby vytipovala vhodné místo, kam by bylo možné plastiku přemístit,“ tlumočil závěry jednání radních místostarosta Litoměřic Jiří Landa.

Autorem díla je akademický sochař Jiří Beránek. Tento umělec, jenž je známý svými díly i ve světě, ho vytvořil na počátku devadesátých let v rámci tehdy probíhajícího sochařského sympozia „Barok a dnešek“. Poté přešlo do majetku Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích.

Ředitel galerie prověří informace
Ředitel litoměřické SGVU Jan Štíbr v té souvislosti radní informoval o tom, že s plastikou zřejmě bude nutné zacházet zvlášť opatrně. Domnívá se totiž, že byla zapsána na seznam kulturních památek. Zda je tato informace pravdivá, podle svých slov nejprve ověří.