„Na konci minulého týdne proběhlo jednání zástupců měst a obcí, kde již osobní lodní doprava funguje, se zástupci Štětí a Mělníka. Variantě, kdy by další spoj propojil Roudnici nad Labem a Mělník, jsou všichni účastníci nakloněni,“ sdělil Deníku Vlastimil Sýkora, mluvčí roudnické radnice.

Rozšíření labské lodní dopravy jednoznačně vítají zástupci Štětí. „O napojení na tento systém dopravy jednoznačně stojíme. Turisté u nás mají jistě co hledat. Budujeme například síť cyklostezek, máme vynikající napojení na Kokořínsko a tak dále,“ vysvětlil štětský místostarosta Antonín Šimral.

Právě úsek mezi Roudnicí nad Labem a Mělníkem je pomyslná mezera v propojeném systému lodní dopravy na dvou největších českých řekách. Mělnický přístav totiž spojuje lodní dopravu na středním toku Labe a současně na dolní Vltavě. Po tom, kdy by došlo k provázání Roudnice a Mělníka, získali by lidé z Litoměřicka spojení po řece nejen s Prahou a vltavskými přehradami. Cestování po vodě by bylo možné až do Poděbrad. Samotný termín, kdy by k pokrytí chybějícího úseku mělo dojít, zatím není stanoven. Cílem čtvrtečního jednání bylo nalezení vhodné právní formy, na základě které bude projekt lodní dopravy nadále fungovat.

„Až dosud jsme veřejnou lodní dopravu společně s Roudnicí nad Labem, Lovosicemi, Velkými Žernosekami a Ústím nad Labem provozovali na základě smlouvy o spolupráci. Nyní jsme se shodli na založení obecně prospěšné společnosti,“ vysvětlil místostarosta Litoměřic Jaroslav Tvrdík. Členství v obecně prospěšné společnosti však musejí nejprve schválit jednotlivá obecní a městská zastupitelstva. Proto k jejímu založení dojde nejdříve v září.

„Lodní doprava na Labe historicky patří. Ještě před šedesáti lety fungovala jako běžná možnost dopravy například dětí do školy nebo lidí do zaměstnání. Takový potenciál v dnešní době jistě již nemá, ale výrazně zvyšuje atraktivitu regionu pro turisty,“ dodal Vlastimil Sýkora.