Nový zákon přináší změny
1. července totiž vstupuje v platnost novela živnostenského zákona. „V souvislosti s tím je zaváděna do provozu nová programová verze informačního systému registru živnostenského podnikání. Je proto nutné provést časově náročné automatizované přeměny stávajících živností na novou právní úpravu u všech podnikatelských subjektů v živnostenském rejstříku. Tyto změny se týkají zhruba 85 procent údajů v něm vedených,“ vysvětlila vedoucí litoměřického živnostenského úřadu Jaroslava Jobová.

Vstup do podnikání je snazší
Novela živnostenského zákona zjednoduší vstup do živnostenského podnikání začínajícím podnikatelům. Současným podnikatelům pak usnadní jejich snahy o rozšíření či změnu dosavadních aktivit. Současně sníží jejich administrativní zátěž. Zároveň s tím dojde ke zvýšení počtu kontaktních míst, které může podnikatel využít. „Podnikatel může úkony ve smyslu živnostenského zákona učinit vůči kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu a kontaktnímu místu Czech POINTu na celém území republiky. A to bez ohledu na to, zda má v jeho územním obvodu bydliště nebo sídlo,“ dodala Jaroslava Jobová.

Není třeba dokázat bezdlužnost
Rozsáhlá novela živnostenského zákona zjednodušila všeobecné podmínky pro vstup do podnikání vypuštěním podmínky prokazování bezdlužnosti vůči finančním úřadům, správám sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám. Zmírňuje požadavek na bezúhonnost, v řadě případů zrušila prokazování praxe, zjednodušuje vstup do podnikání fyzickým a právnickým osobám zapisovaných do obchodního rejstříku. Podstatně snižuje počet živností, u nichž je vyžadována odborná způsobilost. Zavádí jednu volnou živnost s povinností podnikatele oznámit obor činnosti, kterou bude v rámci oprávnění podnikatel vykonávat. V nemalé míře pak snižuje finanční dopad. „A to snížením výše správních poplatků za provedený úkon,“ upřesnila vedoucí litoměřického živnostenského úřadu.