Nezaměstnanost v okrese klesá. Je na desetiletém minimu

Takových hodnot dosahovala míra nezaměstnanosti v okrese naposledy na konci devadesátých let, kdy začala stoupat. Například v lednu 2004 dosahovala téměř šestnácti procent. Počet uchazečů evidovaných na úřadu práce se postupně snížil ze zhruba osmi a půl tisíce v roce 2000 na současných 4390. Za tak velkým snížením míry nezaměstnanosti stojí především vznik nových pracovních míst u nových investorů, například v lovosické průmyslové zóně a nejen tam. Počty pracovních míst také navyšovaly některé již zavedené velké podniky. A to vše šlo ruku v ruce s ekonomickým rozvojem.

Nejen nová pracovní místa
Za poklesem míry nezaměstnanosti na Litoměřicku však nestojí jen příliv zahraničních investorů. V posledních letech dochází také k postupnému oživení zemědělství, stálý růst zaznamenalo také stavebnictví. Mnohdy nastává pokles míry nezamětsnanosti právě v jarních, letních a podzimních měsících. V tu dobu je snížení nezaměstnanosti přisuzováno vzniku sezonních pracovních míst právě ve stavebnictví a zemědělství. Konkrétně na Litoměřicku se však tyto výkyvy mezi zimou a sezonou postupně snižují. Například v loňském roce činil rozdíl mezi lednem a červnem přibližně 1400 pracovních míst. V roce předchozím to bylo o dvě stě více. V letošním roce bude tento rozdíl podle dosavadního vývoje pravděpodobně ještě nižší. Jedním z důvodů je teplo. Některé práce ve stavebnictví však již přestávají mít sezonní charakter. Vzhledem k relativně mírným zimám velké množství staveb pokračuje i přes zimní měsíce.

Kdo chce, práci určitě najde
Stále tak čím dál víc platí slova, že kdo chce pracovat, práci najde. A v současnosti se již situace obrací, uchazeči si již mohou vybírat z pracovních nabídek. To však neplatí pro všechny regiony okresu. Jak již Deník informoval, vážná situace s nedostatkem pracovních příležitostí je například na Úštěcku, kde je dlouhodobě nejvyšší míra nezaměstnanosti z celého okresu.

Chybějí dělníci ve výrobě
Během měsíce května 2008 se nově evidovalo na Úřadu práce v Litoměřicích 468 uchazečů o zaměstnání, což bylo o 132 uchazečů méně než v měsíci dubnu 2008. Zajímavý je však fakt, že se během května zvýšila nabídka pracovních míst. „Počet volných pracovních míst je 969, což je o 20 méně než v měsíci předešlém, ale v květnu loňského roku byl počet volných pracovních míst nižší, a to o 140 míst,“ informovala Sandra Trestrová z litoměřického úřadu práce. Podle struktury nabídky pracovních míst je jasné, že i na Litoměřicku chybějí kvalifikované i nekvalifikované dělnické profese. Stálým nedostatkovým zbožím je obsluha šicích strojů nebo pracovníci ve výrobě a zpracování ryb a rybích produktů.

Problém: základní vzdělání
Bohužel pro nejpočetnější skupinu uchazečů, tedy pro lidi se základním vzděláním, je nabídka volných pracovních míst opravdu malá. Proto jsou nekvalifikovaní jednou z rizikových skupin uchazečů. Často jsou nezaměstnaní i dlouhodobě, což je příčina mnohých problémů. Ztratí pracovní návyky, režim dne. Lehce pak podlehnou depresím, že je nikdo nechce a své problémy mnohdy utápí v alkoholu. Dlouhodobá nezaměstnanost má tedy kromě ekonomické stránky velký dopad také na psychiku člověka. Návrat do pracovního procesu pak může být pro takového člověka velkým šokem. Opět si zvyknout pracovat a dělat věci s určitou pravidelností může být problém.

Nezaměstnaným se úřad práce snaží pomoci hned několika způsoby. Patří mezi ně mimo jiné Aktivní politika zaměstnanosti nebo Trhy pracovních příležitostí, kde se nezaměstnaní scházejí přímo se zaměstnavateli. „Celkem za finanční účasti úřadu práce pracovalo podle stavu k 31. 5. 2008 u různých zaměstnavatelů v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) 1 407 osob. Mezi nástroje APZ patří například veřejně prospěšné práce,“ uvedla Sandra Trestrová.

INFOGRAFIKA Nezaměstnanost na minimu

Nezaměstnanost si sáhla na dno a bude hůř

Květnová míra nezaměstnanosti byla rekordně nízká. Dosáhla pouhých pěti procent. Celkem bez práce bylo 281 126 lidí, připočítají-li se matky na mateřské, lidé na rekvalifikaci, vězni apod., pak číslo dosáhne 302 507. Práceschopných Čechů je podle statistik přes pět milionů. dalším výrazným.

Konec zlatých časů
„Prudké snižování se už pomalu stává minulostí. Tento trend končí. V příštím roce nečekáme výraznější pokles,“ říká analytik ČSOB Petr Dufek.
„V nejbližších měsících nás čeká stagnace. Nezaměstnanost se bude pohybovat kolem pěti procent, v závěru roku by mohlo dojít k sezonnímu vzestupu, ale pak opět k mírnému poklesu,“ uvedl Dufek pro Deník.

Analytik Patria Finance Tomáš Vlk tvrdí, že zpomalování ekonomiky by mělo zapříčinit postupný nárůst počtu nezaměstnaných. „Je tedy možné, že právě v květnu nezaměstnanost dosáhla svého dna. Čekáme, že v dalších měsících míra nezaměstnanosti zamíří zpět k šesti procentům,“ uvedl Tomáš Vlk.
Nejrůžověji to nevypadá ani s regiony, kde bývá tradičně nezaměstnanost nejvyšší. I když v celorepublikovém průměru na jedno volné pracovní místo připadají dva nezaměstnaní, například v Mostě, Děčíně či Jeseníku je to více než deset uchazečů.

Určitou naději pro regiony s vyšší nezaměstnaností skýtají velké investice z posledních dvou let, jako je příchod automobilky Hyundai do Nošovic nebo příchod společnosti IPS Alpha a Hitachi do průmyslové zóny Triangle na Žatecku. „Rozdíly jsou ale tak velké, že se je zřejmě nikdy narovnat nepodaří. Převážná část nezaměstnaných v těchto okresech je bez práce dlouhodobě a mají nízkou kvalifikaci,“ konstatuje Dufek.