„Podnět předáme v nejbližších dnech litoměřickému státnímu zastupitelství,“ sdělila starostka Terezína Růžena Čechová. V materiálu současné vedení města žádá o prošetření jednání bývalého starosty Jana Horníčka, případně dalších osob. Ministerstvo totiž odmítlo uvedenou dotaci Terezínu přiznat, když pochybil při opakovaném výběrovém řízení na dodavatele zakázky.

„Toto byl hlavní důvod pro podání podnětu. Ve druhém bodě jde o to, že smlouvy byly podepsány bez toho, aniž je projednala rada města. A ukázalo se že pro město byly v řadě ujednání nevýhodné,“ řekla nynější starostka Terezína, která nahradila Jana Horníčka po jeho odvolání z funkce zastupitelstvem v září loňského roku.

Horníček již dříve prohlásil, že odpovědnost cítí, protože dokumenty podepisoval. Ale je přesvědčen, že město chybu neudělalo. Terezínští se však kvůli nepřiznání dotace museli zadlužit a navíc dostali pokutu od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Místopředseda vlády a senátor za Litoměřicko a Slánsko Alexandr Vondra inicioval znovuvzkříšení mezivládní komise pro revitalizaci Terezína. „Terezínu pomohou ale jen životaschopné projekty,“ prohlásil. Vláda přijala 21. května usnesení, na jehož základě byly zadány úkoly jednotlivým ministerstvům. Jejich postupné plnění by mělo napomoci obnově a rozvoji Terezína.