„S tímto kroužkem máme velice dobrou zkušenost. Určitě v jeho pořádání budeme pokračovat. Toho uplynulého se zúčastňovalo v průměru třicet dětí, což je slušné. Celkem máme zapsaných do prvních tříd čtyřicet dětí, jsou mezi nimi všechny, které kroužek absolvovaly,“ informovala Ivana Šantorová, zástupkyně ředitelky 1. základní školy v Lovosicích.

Kurz je určen pro děti, které se na školu již zapsaly a jejich rodiče chtějí, aby školní prostředí lépe poznaly a byly připraveny na školní docházku. Kroužek proto probíhal jeden den v týdnu, vždy v odpoledních hodinách.

Během deseti setkání se děti v učebnách potkali například s pohádkovými postavami. Jejich první školní hodina nesla název Harry Potter a kouzelná tabule.
„Kroužek je připraven a sestaven tak, aby děti postupně poznali celou školu, proto jednotlivé hodiny probíhaly v různých učebnách. Děti tak zavítaly také do tělocvičny, do učebny s interaktivní tabulí a na další místa. Důležité je také to, že se seznámily s učitelkami. Celý kroužek samozřejmě proběhl zábavnou formou,“ vysvětluje Ivana Šantorová.

Předškolní kurz si pochvalují nejen rodiče a pedagogové, ale oblibu si nakonec získal také mezi samotnými dětmi. „U paní učitelky Radky se mi moc líbilo. Nejvíc, když byl ve třídě anděl s čertem a Mikulášem, nebo když jsme cvičili ve třídě na koberci. Do školy už se moc těším, už jsem velká,“ říká Petra Divišová, která Kroužek předškoláka absolvovala a v září nastoupí do první třídy právě na lovosické 1. ZŠ.

„Určitě jsou podobné záležitosti pro děti užitečné. Je velice důležité, že pozvolnou formou zjišťují, jak funguje škola a jak se zde mají chovat. Důležité je, že se učí, že mají poslouchat paní učitelku. Domnívám se, že tyto děti to budou mít po nástupu do školy snazší. Přijde jim pobyt ve škole přirozenější,“ uvedl pro Deník Ondřej Kysilka, student vyšších ročníků ústecké univerzity v oboru, jenž je zaměřen na vývojovou psychologii dětí.