“Nejde nám o zdraví. Jde nám o život,“ adresoval vedení radnice Petr Poborský, předseda občanského sdružení Nové Klapý.

„Nesouhlasím s výstavbou. Vadí mi navýšení kamionové dopravy bez vyhlídek na zlepšení,“ říká Magdalena Baičevová. „Pro nás je už teď bydlení v Novém Klapý hlučné, prašné. Až sem ve velkém najedou další kamiony, bude to pro nás neudržitelné. Ať si čísla říkají, co chtějí. Vím, o čem mluvím. Pracuji v logistice. Ať lidi podporují ekologickou přepravu, ale ať ji přesunou o tři kilometry dál, mimo obytnou část,“ dodala. Souhlasila s ní i Eva Jentschová.

Se stejnými obavami přišli na zasedání zastupitelstva i ostatní. „Z hlediska ochrany zdraví obyvatel uvedené lokality jsme předloženou dokumentaci nedoporučili ke kladnému projednání,“ potvrdil Josef Trmal, ředitel Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje.

Od zástupce slovenské developerské společnosti se však lidé v Lovoši dozvěděli, že jejich obavy nejsou na místě, což podložil výpočty prováděného měření a počítačovými modely.

Až 60 kamionů, 70 lehkých nákladních aut a asi 80 osobních vozidel, které se tu mají během 24 hodin vystřídat, a další čtyři vlaky denně podle něj hladiny hluku nezatíží.

Z výsledků předložené studie vyplývá, že předpokládaný nárůst hlučnosti, která je hlavním problémem při posuzování záměru, byl na čtyřech měřících bodech buď nulový nebo minimální (maximálně 0,1 dB).

„Noční i denní povolené limity se nezvýší. Hluk provozu nebude mít vliv ani na Lukavec, ani na okolní obytnou část,“ řekl Hanuš Krejčí, jednatel společnosti HB REAVIS GROUP CZ.

„Chceme, aby posuzování vlivů na životní prostředí proběhlo. Číslům, která nám tu byla předložena, nevěříme,“ potvrdil další z občanského sdružení Nové Klapý Vladimír Brchel. Podle starosty Jana Kulhánka má mít konečné slovo kraj.

Zjišťovací řízení ještě nebylo ukončeno. Investor byl vyzván k doplnění hlukové studie. Krajský odbor životního prostředí totiž požadoval ověřit nárůst hlučnosti v souvislosti s navýšením provozu na komunikacích v případě realizace logistického centra.

„Výsledky studie budou znovu konzultovány s Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje. Dosud tedy nebylo rozhodnuto, zda bude projednávání ukončeno ve zjišťovacím řízení nebo bude záměr projednáván dál (velká EIA),“ uvedla Naděžda Kocábková z tiskového oddělení kanceláře hejtmana Ústeckého kraje.

Jak uvedla, lokalita je však jak na základě výsledků studie, tak na základě stanoviska krajské hygienické stanice hodnocena jako lokalita významně hlukově zatížená i bez provozu logistického centra. Řešením by tak mohla být výstavba protihlukových bariér.

Podle krajských úředníků je ale závěr jednoznačný. O povolení stavby bude rozhodovat stavební úřad Lovosice a občanská sdružení budou účastníky řízení.

Přestože si lidé dotčené lokality přišli do Lovoše pro pomoc, pro posouzení EIA pak v závěru jednání hlasovalo jen devět zastupitelů z třiadvaceti