„Podle zákona by neměl být přísedící u soudu více než dvacet dní v roce. V průměru u nás více není, proto jich máme dost,“ vysvětlila předsedkyně soudu.
Jak dále uvedla, u litoměřického soudu došlo v létě 2006, kdy začalo pro přísedící nové čtyřleté funkční období, k velké obměně kádru. Dlouholetých soudců z lidu hodně odešlo, ale přišli noví a mezi nimi i mladí.

„Nejmladšími přísedícími u litoměřického soudu jsou dva s ročníkem narození 1976,“ konstatovala Václava Porubiaková. „Všem za jejich práci děkuji. Dobře spolupracují a jsou vstřícní,“ chválí civilní spolupracovníky.

U Okresního soudu v Litoměřicích většina přísedících pracuje na trestních věcech, u civilního soudu jsou pravidelně zváni jako přísedící dva lidé. Ti se uplatňují při pracovně právních sporech.

Podle Porubiakové se rozdělení nových soudců z lidu uskutečňuje po jejich volbě. „Není praktické je přehazovat ze trestního na civilní a naopak. U trestního soudu totiž musí absolvovat věc až do konce,“ uzavřela předsedkyně Okresního soudu v Litoměřicích.

Přísedící