Je téměř jisté, že zastupitelstvo těžbu schválí a tím pootevře cestu firmě, která o ni usiluje. Lukavec je totiž jedinou ze zdejších obcí, kde nevyhlásili k těžbě referendum. Starosta Lukavce Josef Hlaváček se vypsání referenda brání. „O vyhlášení obecního referenda neuvažujeme,“ potvrdil opakovaně. V názoru, zda pískovnu otevřít, či nikoli, nejsou Lukavečtí jednotni. Souhlasí především ti, kteří pro záměr těžby prodali svá pole.

Pořádají exkurzi do pískovny
Ty ostatní má přesvědčit výlet do jedné z pískoven těžební organizace Františka Jampílka. Autobus se zájemci o exkurzi vyjede od budovy Obecního úřadu v Lukavci už dnes v 15 hodin. Zastupitelé budou hlasovat o změně územního plánu v úterý 29. dubna. Veřejné zasedání zastupitelstva proběhne v zasedací místnosti obecního úřadu od 17 hodin. Pokud pískovnu do územním plánu schválí, může firma požádat báňský úřad o povolení těžby.

Těžba má zatížit krajinu
„Jsem proti. S těžbou nesouhlasím,“ říká Jana Wurmová z Lukavce. „Záměr je prosazován jen úzkou skupinou zastupitelů tady v Lukavci, ale všichni ostatní jsou proti. Těžba by při uskutečnění vyvolávala podle dokumentace obrovskou zátěž na okolní prostředí jak dopravou, tak samotnou těžbou. Naprosto změní ráz krajiny,“ míní Roman Klecker z Hnutí Duha.

Podle vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Lovosicích Dany Tschakertové je v současné době v regionu dostatečné množství těžeben, jejichž výrobní kapacita není z důvodu menšího odbytu plně využita a které jsou schopny pokrýt i podstatně vyšší poptávku písku.

„Což je důvod, proč odbor životního prostředí se záborem zemědělské půdy nesouhlasí,“ řekla Dana Tschakertová.

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje kladné stanovisko k zahájení těžby štěrkopísku v Lukavci nevydala. „Uvedená těžba bude zdrojem emisí plynných a tuhých látek a představuje i významnou zátěž hlukem. Je třeba upozornit, že uvedená lokalita je již v současné době zatěžována vysokou prašností,“ sdělil litoměřickému Deníku ředitel Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem Josef Trmal.