Od pěti let
„Soutěže se účastní žáci a studenti všech stupňů a typů základních a středních škol a školských zařízení, a to již od předškolního věku. Na konci minulého týdne proběhlo zde ve městě hodnocení výtvarných prací. Hodnotící komise se sjela z celé České republiky. Výsledky budou vyhlášeny 12 června,“ informovala Eva Bulasová, roudnická místostarostka.

„Do soutěže se zapojilo také několik dětí a mladých lidí z Roudnice. Jak ale v hodnocení dopadli, nesmím prozradit,“ doplnila místostarostka.
Právě na dvanáctého června plánují organizátoři vernisáž oceněných prací a slavnostní galavečer, kde by měly být předány ceny nejlepším mladým výtvarníkům.

Dlouholetá tradice
Evropa ve škole je akce organizovaná v evropských zemích od roku 1953 pod patronací několika evropských institucí. Základní myšlenkou má být propagace idejí vzájemné sounáležitosti evropských zemí a podporovat mezi dětmi a mladými lidmi pocit spoluodpovědnosti za osud Evropy.
Důraz má být kladen na výchovu k evropanství a k demokratickému evropskému myšlení. Motto tohoto ročníku pro všechny zúčastněné země je multikulturní dialog.