Potvrzuje to nejen rekordní zájem soutěžních vín, jichž producenti přihlásili 450, ale také rostoucí účast odborníků i laické veřejnosti. Pořádající společnost Ortopedické centrum, s. r. o., totiž věnuje velkou pozornost přípravě a získává pozornost a podporu a záštitu od významných partnerů.

Pomáhají lékaři
„Našim cílem je přispět k propagaci vína, jako jednoho z nejhygieničtějších nápojů, který, když je rozumně konzumován, může pomoci člověku v různých zdravotnických hlediscích. V tomto směru nám pomáhají přední čeští lékaři specialisté, jenž na výstavě prezentují výsledky své výzkumné práce. Návštěvníci, kterých letos přišlo opět o několik stovek víc než loni, si mohli ochutnat ta nejlepší vína od 65 vinařských firem z Čech, Moravy i zahraničí včetně těch, která v letošní soutěži získala některou z 20 zlatých či 98 stříbrných medailí. Jsem šťastni, že výstava splnila očekávání nejen naše, ale i většiny těch, kteří se na ni přišli podívat. Pro 7. ročník, který se uskuteční ve dnech 17. a 18. dubna 2009, tedy v době kdy ČR bude předsedat EU, využijeme všech dobrých zkušeností a vylepšíme některé organizační záležitosti, kde jsou ještě určité rezervy,“ uvedl ředitel výstavy Pavel Kacerovský.

Možnost setkat se
Vinařské Litoměřice byly místem pro získání řady znalostí o víně a o jeho konzumaci, ale pro většinu hostů to byla hlavně příležitost setkat se s přáteli za příjemných okolností a při dobré zábavě, kterou podbarvila cimbálová muzika Slovácko mladší se sólisty a moderátory Jožkou Šmukařem a Karlem Hegnerem.