Návrh zástupců litoměřické radnice na její zjednosměrnění, čímž by se částečně ulevilo obcím ležících na objízdné trase, ale na společné schůzce se zástupci ústeckého magistrátu, místní části Sebuzín, Správy a údržby silnic (SÚS) a Policie ČR neprošel.

Silničáři chtěli prodloužení
Vedení SÚS požádalo o prodloužení úplné uzávěry trasy vedoucí přes obec Tlučeň, která původně měla končit 30. dubna, do 31. října letošního roku.

„Zároveň nám byl předložen návrh nového dopravního uspořádání. V rámci něj má dojít k přeložce stávající poškozené komunikace a v místě jejího nového napojení na hlavní silnici vedoucí podél Labe k vybudování kruhového objezdu,“ prezentoval výsledky schůzky místostarosta Litoměřic Ivan Palán.

Její účastníci dále přijali několik závazných termínů. Do konce května například musí projekční kancelář předat SÚS projektovou dokumentaci potřebnou pro zahájení územního řízení. Projektová dokumentace pro stavební řízení pak má být dokončena do konce října.

„Poté nám nezbývá než doufat, že Ústecký kraj přeložku komunikace a vybudování kruhového objezdu zařadí do rozpočtu na příští rok,“ poukázal na důležitý moment litoměřický místostarosta.

Slibovali, nedodrželi
Obce ležící na objízdné trasy vedoucí z Litoměřic přes Žalhostice, Velké Žernoseky a Libochovany směrem na Ústí nad Labem v to alespoň doufají. „Chápeme, že uzavírka je nezbytná. Ale byl nám slíben ze strany Správy a údržby silnic častější úklid silnice, policií zase vážení kamionů, měření rychlosti aut a nic z toho nebylo splněno. Přitom frekvence aut se výrazně zvýšila, a to i o víkendech,“ hodnotí stav starostka Žalhostic Alena Vacková.

Jakmile počasí dovolí
Na základě příslibu SÚS ale dojde, jakmile to počasí dovolí, k opravě některých úseků silnice, po níž vede objízdná trasa. Konkrétně jde o vozovku u viaduktu u lomu v Libochovanech a v blízkosti Kamýku směrem na Litoměřice. Stejně tak budou ošetřeny kaštany lemující silnici, aby suché větve neohrožovaly bezpečnost silničního provozu.

Komunikace vedoucí z Litoměřic do Ústí nad Labem byla uzavřena v loňském roce poté, co se na některých místech v Sebuzíně začala v důsledku povodní propadat. Se zhoršenou statikou se potýká i několik objektů, které ji lemují.