A další desítky už o řidičák v důsledku zavedení bodového systému od 1. července 2006 přišly. V působnosti litoměřického odboru dopravy evidují 36 takových hříšníků a například sousední Lovosice hlásí k 18. březnu 20 lidí, kteří přišli na dobu 12 měsíců o možnost řídit motorové vozidlo. Odbor dopravy v Lovosicích podle referentky na evidenci řidičů Lucie Kubů teď registruje celkem 1188 odebraných bodů. „A z oné dvacítky již vybodovaných je osm neřidičů,“ upozorňuje Kubů.

Prvním, kdo přišel na Litoměřicku v důsledku novely silničního zákona o všechny body, a tím i o řidičský průkaz, byla žena. Řidička dosáhla dvanáctibodové hranice už 26. září 2006, tedy necelé tři měsíce od chvíle, kdy novela začala platit.

Jednoduchý recept na chronické přestupkáře, obzváště ty, kteří usedají za volant s alkoholem nebo bez řidičského oprávnění, vidí vedoucí odboru dopravy v Litoměřicích Ivo Perna: „Zabavit auto a sešrotovat ho. Strach, který řidiči měli první měsíce po zavedení bodového systému, bohužel vyčpěl…“