Regulujte trh
„Chtěla bych, aby se vláda a pan ministr zasadili o soběstačnost České republiky v produkci některé zeleniny, ale především hovězího a vepřového masa,“ navrhovala na setkání Alena Morkesová.

V této souvislosti chovatelé prasat po ministerstvu zemědělství požadují, aby nějakým způsobem regulovalo trh tak, aby na vyrobeném mase nadále neprodělávali a snížil se dovoz.

Zajistit soběstačnost na těchto trzích však podle ministra zemědělství není priorita ani úmysl současné vlády. „Jestliže není poptávka po vepřovém za cenu, za kterou ho naši zemědělci jsou schopni vyrábět, tak já nemám žádné nástroje a ani je nechci mít k tomu, abych reguloval, jestli sem budou prasata dovážena, nebo budou vyvážena. Takové nástroje skutečně nemůžu využívat a jako součást evropské politiky to nepřipadá v úvahu. Jsme na trhu, který není ohraničen hranicí České republiky, ale hranicí Evropské unie,“ vysvětloval Petr Gandalovič.

Škody po zvěři
Několik témat, která zemědělce zajímala, bylo také z myslivosti. Nejdiskutovanější pak byla úhrada škod, které způsobí černá zvěř. „Mám zkušenost, že prasata rozryla za jednu noc celou louku, ale myslivecké sdružení se pak zdráhalo zaplatit škody,“ ptal se na řešení tohoto problému Václav Perlík.
„Ze zákona nese odpovědnost za tyto škody honební společenství,“ ujistil jej ministr zemědělství.