„Projednání posudku dokumentace o posuzování vlivů na životní prostředí k záměru stavby Výstavba větrné elektrárny Mšené – lázně se bude konat na základě dohody s oznamovatelem ve čtvrtek 24. dubna od 16 hodin v Kulturním domě Mšené – lázně,“ informovala Taťána Krydlová, která je pověřena vedením odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Podle plánu investora, společnosti Zelená Energie, která má sídlo v Karlových Varech, by měly „větrníky“ vyrůst nedaleko obcí Loucká a Ředhošť. Na základě toho návrhu se mezi obyvateli obou obcí již před měsíci zvedla vlna odporu proti stavbě. Sepisovali dokonce petici.

„Na větrný park bylo zpracováno hodnocení vlivu na životní prostředí, studie o stroboskopickém efektu, hluková studie a další expertizy a žádná z nich nevychází negativně,“ řekl Deníku již tehdy starosta obce Mšené – lázně Josef Bíža.