„Počet uchazečů je pro nás překvapením,“ přiznal místostarosta Litoměřic Jiří Landa po zasedání komise, jejímž cílem bylo v rámci koncesního výběrového řízení otevřít obálky a posoudit kvalifikační předpoklady účastníků řízení. Svou roli podle něj sehrála náročnost zpracování nabídky pro koncesní řízení, stejně jako náročnost provozu zařízení.

Podmínky splnil
Uchazeč, jehož jméno nechce vedení litoměřické radnice prozradit do doby ukončení celého procesu koncesního řízení, stanovené podmínky splnil. S největší pravděpodobností se tak stane provozovatelem domova. Tento týden mu právní zástupce města zašle výzvu k vlastnímu podání nabídky.

Město Litoměřice v současné době již registruje osm desítek žádostí o umístění do nového domova pro seniory, jež bude mít po aktualizaci projektu před dokončením stavby místo plánovaných 102 konečnou kapacitu 108 lůžek. „V případě převisu poptávky nad nabídkou bude rozhodujícím kritériem pro přijetí sociálně zdravotní indikace žadatele,“ uvedl vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu Martin Veber.