„Realizací zeleného pásu by byl Agru znemožněn stávající přístup do areálu mechanizačního střediska. Byl by zmenšen manipulační prostor, zmenšeny dočasné parkovací a odstavné plochy pro těžkou techniku. Dále by se mohl zkomplikovat a možná zcela znemožnit provoz čerpací stanice, která se v areálu nachází. Ustoupit by musela také myčka včetně kaskádovitých jímek,“ obává se Josef Šenfeld, předseda dozorčí rady společnosti Agro Hoštka.

Tato společnost v současné době zaměstnává přibližně osmdesát lidí z Hoštky a těsného okolí, kteří kromě živočišné výroby obhospodařují více než dva a půl tisíce hektarů polností v okolí města.

Práce pro 80 lidí ohrožena
„Pokud bychom přišli o vjezd do areálu tak, jak je naznačeno, chod společnosti by byl zásadním způsobem ohrožen. Používáme totiž moderní techniku, která by se do dvora kvůli svým rozměrům jinak nedostala,“ míní Josef Šenfeld. Podle starosty Hoštky Miloše Grubera by však chod společnosti Agro neměl být jakkoli omezen ani ohrožen.

Omezeni by být neměli
„Zelený pás se v této lokalitě opravdu chystáme vysázet. Jde o to, že chceme oddělit mechanizační středisko Agra od Lindova dvora, kde vznikají byty a další prostory. Předpokládáme, že zelený pás bude mít podobu řady stromů, které doplní keře. Není však pravdou, že bychom chtěli Agro zlikvidovat. Na zasedání zastupitelstva jsme slíbili, že zelený pás povede tak, aby nebyl narušen vjezd do jejich areálu. Po zastupitelstvu na nás však bylo ze strany Agra podáno trestní oznámení,“ vysvětluje Miloš Gruber.

To bylo směrováno k prošetření způsobu, jakým město pozemek od Pozemkového fondu získalo. Fakt, že by zelený pás měl vést manipulační plochou dvora, zpochybňoval také Josef Šenfeld. „Nedovedu si představit, kolik by za to město zaplatilo. V celé délce a šířce tohoto pásu by musela být odstraněna betonová a asfaltová plocha včetně myčky,“ říká Josef Šenfeld.

Podle plánu, který nastínil starosta Hoštky by však zelený pás měl vést především na sousedním pozemku, kde by s výsadbou neměl být problém.

„Přesnou kalkulaci, kolik město tento pás bude stát, nyní nemám. Tato výsadba je zahrnuta do plánu letošních parkových úprav ve městě. Na tyto práce bude zažádáno o dotaci,“ dodal Miloš Gruber.