Důkazem je další připravovaná schůzka se zemědělskou veřejností, kterou naplánovala na pátek 18. dubna od 13 hodin v sále hotelu Koliba Asociace soukromého zemědělství České republiky spolu s ministerstvem zemědělství.

„Ministr Gandalovič chce předložit přítomným svůj účet. Pohovoří o tom, v jakém stavu resort přebíral, jaká byla očekávání zemědělské veřejnosti a jak se je dařilo naplňovat. Současně bude informovat o tom, jaké kroky ministerstvo v dohledné době připravuje. Návštěvníci samozřejmě budou moci na jeho vystoupení reagovat v panelové diskusi. Totéž platí i o dalším hostu, kterým bude předseda ASZ ČR Stanislav Němec,“ vysvětlil tajemník asociace Jaroslav Šebek.

Asociace Soukromého zemědělství České republiky zve k účasti nejen své členy, ale všechny sedláky a zemědělce z celého regionu, aby získali nejen potřebné informace, ale současně upozornili ministra zemědělství Petra Gandaloviče na přetrvávající nebo zcela nové problémy, které jim brání či komplikují jejich podnikání.