Pokutu vyměřil městu Terezín Úřad pro ochranu hospodářské soutěže za hrubé porušení zákona o veřejných zakázkách. Chybu udělalo bývalé vedení radnice při uzavírání smluv na výstavbu golfového hřiště v rámci Europrojektu Terezín, na nějž získalo dotaci. Dnes již odvolaný starosta Jan Horníček projektem město zadlužil v řádech milionů korun.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pokutu uložil v dolní polovině možné sazby. Zohlednil tak fakt, že městu by vzhledem k hrozbě odnětí dotace hrozilo zhoršení finanční situace. Město musí částku zaplatit do dvou měsíců.

K optimizmu není důvod
„Je to pro nás sice příznivá zpráva, i když přehnaný optimizmus není na místě,“ říká o výši pokuty současná starostka Růžena Čechová. Terezín totiž musí do 30. června letošního roku vrátit tři a půl milionu korun za proplacení studie Europrojektu a do září splatit úvěr ve výši 8 milionů 700 tisíc korun.

„Bývalé vedení radnice udělalo jednoznačnou chybu, což Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým rozhodnutím potvrzuje. Věříme tomu, že i těch pár lidí, kteří si stále myslí, že zastupitelstvo neudělalo dobře, když odvolalo Jana Horníčka z postu starosty města, teď prohlédne a uvědomí si, že udělal závažné chyby a způsobil městu Terezín ohromné problémy,“ poznamenal tajemník Městského úřadu Terezín Miloslav Kubíček.

Finanční rezervu město nemá
„Je to pro nás velký zásah do už tak napjatého rozpočtu,“ říká starostka Čechová. „Těch padesát tisíc budeme muset vzít z nějaké jiné kapitoly v rozpočtu, protože žádnou finanční rezervu město nemá,“ připomíná starostka.

„O tom, že do 30. června musíme vracet zhruba tři a půl milionu korun, stále ještě jednáme. Zatím nemáme žádné zprávy o tom, že bychom tuto částku nemuseli zaplatit. Spíš víme, že nás to nemine. Není ale v našich silách zaplatit celou sumu už do konce června,“ říká.

Budeme muset požádat o rozložení částky a postupně ji splácet. Totéž nás čeká i v případě téměř devítimilionového úvěru. Na to, abychom peníze získali, budeme muset rozprodat některý náš městský majetek,“ shrnula terezínská starostka Růžena Čechová.

Výsledky právního rozboru zadání veřejné zakázky „Europrojekt Terezín: Golfové hřiště“ ukázaly, že k pochybením bývalého vedení radnice došlo. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže to potvrdil.

Z funkce starosty odvolaný Jan Horníček to vysvětloval tím, že podepisoval dokumenty, o nichž se domníval, že jsou v pořádku. „Není to omluva, před zákonem jsem viníkem já,“ řekl před zastupiteli letos v únoru, kdy složil mandát zastupitele. „Na některé otázky může odpovědět pouze on. Dodnes se se mnou nesešel,“ řekla Růžena Čechová.

Úpravu rozpočtu musí projednat rada města a o rozpočtové změně budou rozhodovat zastupitelé na svém červnovém zasedání. „Po zvážení všech okolností případu a uvážení všech argumentů preferoval Úřad uložení pokuty, která má spíše preventivní charakter,“ uvedla v rozhodnutí Jindřiška Koblihová, pověřená řízením sekce veřejných zakázek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.