Podle soudu vinný
Okresní soud však rozhodl, že je Milan Fáček vinen. Za to, že si od ledna do listopadu 2004 neoprávněně vyplatil na odměnách a přesčasových hodinách 58 335 korun, ho včera odsoudil k trestu odnětí svobody na 9 mesíců s odkladem na zkušební dobu dvou let. Po dobu tří let nesmí vykonávat žádnou veřejnou funkci. Zároveň musí obci Černiv uhradit způsobenou škodu ve výši 58 335 korun.

Soud tak potvrdil, že starostovi nebyla určena odměna za provedené úklidové práce, jejíž paušální poplatek 60 korun za hodinu zastupitelé Černivi schválili na svém zasedání v únoru roku 2004. Podle zastupitelů ji měli dostat lidé, které by si obec na úklidové práce najala. Milan Fáček si odměny vyplácel například za úklid sněhu, pomoc při sekání trávy nebo úklid obecního úřadu.

„Úřední práci jsem také vykonával nad rámec svých povinností. Byl jsem u účetnictví, objížděl úřady, když se muselo něco řešit. Copak mám dělat práci zadarmo?“ obhajoval se u soudu Fáček. Po vynesení rozsudku prohlásil, že se odvolá ke krajskému soudu.

Požadují více
„Dnešní rozhodnutí soudu pro nás znamená jen hodně malou satisfakci za škodu, kterou bývalý starosta způsobil,“ řekl bezprostředně po rozsudku současný starosta Černivi Petr Vít.

Jak uvedl, celková škoda, kterou po bývalém starostovi obec Černiv uplatňuje, je ale vyšší. Dodnes není vyúčtováno a zdokladováno 50 tisíc korun, které Černiv dostala na účet od Lafarge Cement jako finanční dar na žákovský fotbal. Obec uplatňovala i náhradu škody ve výši 50 239 korun za výběr tzv. druhé pokladny.

Tu založil bývalý starosta Fáček. „Hospodařil si s účtem obce sám. Za rok 2004 jsem po něm nenašel nic. Účetnictví bylo v hrozném stavu,“ řekl starosta Vít. „S vymáháním škod budeme pokračovat v dalších soudních řízeních,“ potvrdil Petr Vít.

Kontrola hospodaření v obci Černiv totiž ukázala, že bývalý starosta Fáček neodváděl daně Finančnímu úřadu v Libochovicích, platby pojistného na ČSSZ v Litoměřicích za úředníky a zaměstnance na veřejně prospěšné práce, neplatil ani za žáky navštěvující školu v Libochovicích.

Černivi byl proto odstaven majetek za 336 tisíc korun. S penále se dluh obce vyšplhal na téměř 600 tisíc korun, což rozvoj obce zastavilo. Jak Petr Vít uvedl, Černivi se již podařilo dluh splatit.