„Každým rokem investujeme do bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zhruba 2 miliony korun, pro rok 2008 máme naplánované investice ve výši 9,8 milionů. Investujeme například do 40 opatření prací ve výškách – 2, 5 milionu korun, nebo do koupě nové těžké techniky, která bude opatřena bezpečnostními pásy – 5 milionu korun,“ vypočítává Lucie Franková, mluvčí čížkovické Lafarge Cement.

Tradičně nejdůležitější bývají ochranné pracovní pomůcky. „Každého zaměstnance vybavujeme bezpečným oděvem, který odpovídá jeho pracovnímu zařazení. Bezpečnost práce je prioritou našeho podniku. Procházíme pravidelným auditem v této oblasti,“ říká Irena Vodičková, mluvčí lovosické Lovochemie.

„Používání předepsaných osobních ochranných prostředků, jako bezpečností přilba, pracovní boty s ocelovou špičkou a ochranné brýle je již standardem, ke kterému jsme vloni přidali pravidlo být viděn oproti tmavému pozadí a při zhoršené viditelnosti. Naši zaměstnanci se tak musí chránit novými bezpečnostními oděvy opatřenými signálními a reflexními pruhy. Externí dodavatelé musí mít alespoň výstražnou vestu,“ dodává Lucie Franková.