Poděkovali jim i jimi vedeným pedagogickým sborům za práci odvedenou ve prospěch mladé generace. „Také my musíme poděkovat vedení radnice za to, co dělá pro školství, protože jak zjišťujeme v jiných městech, nebývá to obvyklé,“ ocenil přístup ředitel Masarykovy základní školy Aleš Žák.

V Litoměřicích totiž byla postupně zrekonstruována všechna školní hřiště. Modernizací procházejí i hřiště mateřských škol. Letos například přijde na řadu zahrada školky v Mládežnické ulici, kde dojde i k rekonstrukci sociálního zařízení. V MŠ v Baarově a Masarykově ulici je zase v plánu výměna obkladů kuchyně. Rekonstrukce sociálních zařízení se pak chystá na ZŠ v Havlíčkově ulici. ZŠ Ladova zase může v tělocvičně počítat s výměnou palubovky. K rekonstrukci kotelny dojde v MŠ v Eliášově ulici. Peníze se v letošním rozpočtu města našly i na novou fasádu základní umělecké školy.