I když dva soudci do naplnění tabulkového počtu, jak vyplývá z čerstvé informace z Krajského soudu v Ústí nad Labem, v Litoměřicích chybí. Celkem pracuje u okresního soudu 18 soudců a 2 soudkyně jsou na mateřské dovolené.

V Litoměřicích, jak naznačila již dříve v rozhovoru pro Deník předsedkyně okresního soudu Václava Porubiaková, se potýkají s jiným problémem. „Máme snahu navyšovat administrativní aparát soudu, ale narážíme na určitý nezájem o tyto pozice. Sehnat kvalitního asistenta soudce či vyššího státního úředníka je velmi obtížné,“ uvedla.

Podle předsedy ústeckého krajského soudu Milana Kohoutka u okresních soudů v celém severočeském soudním kraji, který zahrnuje Ústecký a Liberecký kraj bez okresu Semily, na okresních soudech zbývalo koncem roku 2007 celkem 9629 nerozhodnutých trestních kauz. „Ale je to o 150 méně než rok předtím. A jen minimum z nich je starší šesti měsíců. Konkrétně jde o 191 věcí,“ sdělil Kohoutek.

Soudy na severu Čech se ještě dnes vyrovnávají s důsledkem narůstajícího počtu spisů, které musely v devadesátých letech vyřídit při nedostatku soudců, který trval v podstatě patnáct let.

Jak vyplynulo z vyjádření Václavy Porubiakové, u litoměřického soudu je minimum starších spisů a již loni byl předložen návrh uchazečů o post soudce s předpokladem jmenování v letošním roce.