Nejsou lidi
Nalézt v současné době obyvatele Solan, který by souhlasil s úmyslem Holanďana Petera Jilesena přestavět vysloužilý kravín za obcí na odchovnu selat a výkrm prasat s celkovou kapacitou přes deset tisíc kusů zvířat, je prakticky nemožné. Jasně vypovídající o tom bylo středeční veřejné projednávání samotného záměru, na kterém se kromě investora sešli také zástupci krajského úřadu Ústeckého kraje, obce Děčany, zpracovatel a posudkář dokumentace k záměru. Kromě nich se setkání zúčastnilo přibližně šedesát místních občanů i zástupců ekologických organizací.

Strčte si to do…
Žádný z nich se na místě neprojevil v tom smyslu, že by byl pro záměr výstavby prasečáku. Naopak. Z úst občanů zaznívaly mnohdy velmi emotivní, chvílemi vulgární připomínky, například rady, kam má investor farmu umístit a podobně. Dost naznačila již samotná petice proti holandskému záměru, kterou v Solanech podepsalo před rokem 165 ze 187 místních obyvatel.

„Myslím si, že je to způsobeno přístupem investora od samého začátku. Na tom uplně prvním setkání s panem Jilesenem byl přítomen také jeden člověk, který projekt bezmezně prosazoval. Později jsme zjistili, že šlo o zaměstnance krajského úřadu, který by měl být naprosto nestranný. Od té doby to na na nás působí ne přilíš čistě,“ míní Václav Škraban, zastupitel Děčan, pod které Solany spadají. On sám měl k záměru holandského farmáře několik výhrad.

Pach, hluk, prach
Z konkrétních bodů nejvíce místním vadí samotná podstata chovu. Z ní jasně vyplývá, že oproti současnému stavu, kdy je areál v podstatě nevyužívaný, se zvýší prašnost, doprava a pravděpodobně bude farma na venek působit i pachovou zátěž. Podle posudkáře projektu Miroslava Vraného však žádná z hodnot nepřesahuje stanovené limity. Naopak, v případě zdejšího záměru by mělo být dosaženo dostatečných rezerv. Ve prospěch investora hovoří také fakt, že přirozený odliv zápachu by měl zajistit západní vítr, který v místě, kde je farma umístěna převládá. Okolí samotného areálu navíc hodlá obehnat hustou řadou zeleně.

Počkáme
Názory místních občanů v Peteru Jilesenovi nevzbudily ve středu v pozdních nočních hodinách, kdy bouřlivé setkání končilo, žádné větší vzrušení, ani úmysl odstoupit od svého záměru. „Zatím ještě neskončilo toto řízení, počkáme až na jeho výsledek,“ řekl rozhodně Peter Jilesen na otázku, zda své úmysly s vysloužilým solanským zemědělským areálem nepřehodnotil.