„Pochybili v účtování při stavebních úpravách některých služeben,“ řekla severočeská policejní mluvčí Jarmila Hrubešová. Nesprávně vyúčtovali stavební práce jako koupi nábytku. Podle informací z policejního prezídia rozdíl mezi skutečnou cenou nábytku a cenou, která se objevila v účetních dokladech, je skoro 1,2 milionu korun. Policie už prý přijala taková opatření, aby k podobným excesům nemohlo při dalších rekonstrukcích služeben dojít.

Severočeská policie teprve ve čtvrtek přiznala, že propustila dva civilní zaměstnance kvůli grandiozní rekonstrukci policejních služeben - akci P1000. Byli propuštěni Vlastimil Morávek, vedoucího stavebně ubytovacího odboru ústeckého krajského ředitelství a jeho zástupce Jan Přibyl. Přitom zhruba čtrnáct dnů před vyhazovem, který se odehrál na přelomu ledna a února, měl zástupce Morávka Přibyl podle ústeckých policistů dostat pochvalu.

Pochybili v účtování při stavebních úpravách některých služeben. Podle severočeské policejní mluvčí Jarmily Hrubešové oba zaměstnanci nesprávně vyúčtovali stavební opravy služebních objektů jako neinvestiční výdaje.

Severočeská policie otevřela pro veřejnost začátkem března nově zrekonstruované policejní služebny v Ústí, Litoměřicích, Lovosicích a v Duchově.
Přitom v Lovosicích a Duchcově peníze, které byly určeny na neinvestiční akce čili nákup nábytku, byly použity na stavební práce - investice nad rámec smlouvy.

„Tento postup by byl možný, pokud by odpovědní pracovníci rozpočtovým opatřením zajistili převod finančních prostředků z neinvestic do investic. To však neudělali a tím porušili rozpočtová pravidla. Cena za stavební práce nad rámec smlouvy nebyla fakturována jako stavební práce, ale rozepsána do ceny nábytku. Tím došlo k jeho předražení ve vyúčtování,“ uvedla Hrubešová.

Podle policistů, kteří nechtěli být jmenováni, reagovali oba propuštění zaměstnanci jen na stav, který u policie panuje. K 15. prosinci musí být proinvestovány všechny peníze. Že by pokračovaly rozdělané práce za peníze z minulého roku ještě v lednu a únoru proto není možné.

Také je velice komplikované rychle proúčtovat vicepráce, které bylo nutné provést v důsledku nečekaných událostí. Proto byly práce navíc „utopeny“ v cenách kancelářského nábytku. Nikdo tedy neví v tomto okamžiku, kolik co skutečně stálo.

Někteří policisté, kteří nechtějí být jmenováni, zpochybnují audit: „Jakýpak audit, selským rozumem bylo zřejmé, že ceny nábytku a zařízení jsou nadhodnocené. Prostě v Praze srovnali ceny některých druhů nábytku a zařízení a vyskočila jim nereálná čísla. To jsme věděli od začátku i my.“

Podle policistů obeznámených se situací tuhá byrokracie v policii vedla k tomu, že nakonec byly práce nad oficiální rozpočet na objektu v Lovosicích, ale i jinde, rozpuštěny v navýšených cenách nábytku, aby mohly být včas proplaceny. Policisté nevylučují, že z policejní skříně vypadnou ještě další kostlivci.
Cílem Projektu P1000 je zvýšení komfortu pro občany, kteří přijdou na policejní služebnu, a zároveň zlepší pracovní podmínky pro policisty. V průměru na jednu služebnu připadlo necelých deset milionů korun. Zda je to pravda nikdo zatím neví.