„Máme připraveny koncepční náměty, které bychom chtěli v rámci Centra uskutečnit. V nich řešíme specifikaci našich zařízení. Na tyto změny ale ještě nenazrál čas, protože čekáme na rekonstrukci ústavů v Liběšicích a ve Skalici,“ říká ředitel Centra sociální pomoci Litoměřice Karel Prokop. „V momentě, kdy budou tyto objekty zrekonstruovány a připraveny na nové podmínky, můžeme změny v rámci Centra provést,“ říká Prokop.

Po rekonstrukci by měly být pokoje uživatelů dvoulůžkové a s vlasním sociálním zázením. Projekt se začal připravovat před dvěma lety, v současné době je dokončován. Vyjádřili se k němu jak hygienici, tak i památkáři.

„V současné době hledá zřizovatel zařízení, tedy Ústecký kraj, zdroje financování z evropských fondů,“ uvedl o investici v řádu na několik desítek milionů korun Zbyněk Šebesta z oddělení tiskových informací kanceláře hejtmana Ústeckého kraje. Pokud kraj peníze sežene, začnou stavební práce už v příštím roce.

„Samozřejmě, že víme, že jsou pokoje velké. Proto je taky zpracováván projekt na přestavbu celé budovy. Ale i tak prostředí zlepšujeme. Je velmi dobře zařízené a vybavené, jak ostatně zhodnotila ministerská inspekce. Domnívám se ale, že v menších pokojích budou handicapovaní více uzavřeni,“ říká Prokop. „Nechceme lidi selektovat. I v rodinách spolu žijí různé věkové skupiny. Děti, rodiče, prarodiče,“ poznamenal.

Čtrnáct nejschopnějších lidí s postižením, kteří se tu připravují na samostatný život v chráněném bydlení, a dalších zhruba čtyřicet chce pomáhat. „Zapojují se do denních činností, pomáhají s péčí o těžce zdravotně postižené. Společně tráví čas v hernách, společenských místnostech, v létě na terase. Jsem přesvědčen, že to vzájemně jejich život obohacuje,“ říká Prokop.

O kritice lůžek s postranicemi říká: „Pro umístění do dětské postýlky je rozhodující výška dítěte, jeho mentální stav a celkové doporučení komise, která se skládá z lékaře, ošetřujícího personálu a opatrovníka. Ti toto lůžko doporučí z jasně uvedených důvodů.“

Tento tým také doporučí základní body pro individuální plán, podle něhož probíhá sociální péče a v němž je i po dohodě celého týmu stanoveno, jaké činnosti se s uživateli sociálních služeb provádějí, v jakých časech a k čemu jsou cíleny. „Zároveň navrhují čas, který uživatelé tráví v postýlkách a kdy jsou využívány i jiné prostředky,“ vysvětluje ředitel Prokop. „Vše je v souladu se zákony České republiky, jak konstatovala inspekce Ministerstva práce a sociálních věcí,“ znovu upozornil Prokop.

„Já sám se už nebudu k celé věci vyjadřovat. Byl bych rád, kdyby byla celá kauza uzavřena. Aby měly sestry a celý personál v Liběšicích klid na práci,“ dodal.