Důvodů, proč se do školství muži nehrnou, je zřejmě hned několik. Patrně nejzásadnějším jsou platové podmínky, na které muži mnohdy nejsou ochotni přistoupit.

Pokud do školství muži vstupují, přicházejí především na místa na středních školách, popřípadě na odborných školách, kde vyučují po absolvování vysoké školy konkrétního zaměření nejčastěji technické obory.

Na situaci ve školství na Litoměřicku jsme se zeptali jednoho z nejpovolanějších – ředitele základní školy. Na otázky Deníku odpovídal Vladimír Vaněk, ředitel litoměřické ZŠ v Havlíčkově ulici.

Je podle vás v Česku, popřípadě na vaší základní škole, dost kantorů – mužů?
Domnívám se že ve školství je obecně nedostatek mužů – pedagogů. Konkrétně na naší škole jsme celkem tři muži.

Přibývá, nebo naopak ubývá v posledních letech učitelů?
V posledních letech zaznamenávám zájem o učitelství spíše ze strany žen, zdá se mi tedy, že počet mužů se příliš nemění.

Co podle vás způsobuje, že o učitelství mají větší zájem ženy?
Příčin vidím několik, spíše jde o problém, že muži nemají zájem o školství – jedním z hlavních důvodů se jeví mzdová otázka.