Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) tak reagovalo na kritickou reportáž britské stanice BBC, podle níž měli být lidé s nejtěžším zdravotním a mentálním postižením zavíráni do tzv. klecí. Reportáž v Liběšicích natočili skrytou kamerou reportéři BBC, kteří se vydávali za členy humanitární organizace.
„Ministerstvo práce a sociálních věcí vylučuje, že by byla v Liběšicích používána tradiční klecová lůžka,“ uvedlo MPSV.

Situace je natolik citlivá, že se k ní nechtěl vyjádřit ani senátor Alexandr Vondra, který v pondělí Domov Na zámku v Liběšicích navštívil.

„Přijel na přátelskou návštěvu, kterou nám přislíbil v létě loňského roku při sportovních hrách v Horní Vysoké,“ řekla vedoucí Domova Marie Kébrtová.
Zákon o sociálních službách umožňuje užít opatření omezující pohyb pouze v případě, že člověk ohrožuje svoje zdraví a život. Jednotlivé případy jsou posuzovány individuálně a mohou trvat jen po dobu nezbytně dlouhou. Ochrana zdraví klientů je tak mnohem vyšší, než kdyby jim byly aplikovány silné léky.

Klienti s těžkým zdravotním a mentálním postižením tak mohou být na doporučení lékaře umístěni do dětských postelí s posuvnými postranicemi. Těchto postelí mají v Liběšicích celkem osm, přitom zde poskytují péči 145 uživatelům.

Reportáž BBC byla tendenční, říká Prokop

Podle Karla Prokopa, ředitele Centra sociální pomoci Litoměřice, jehož zařízením je Domov Na zámku v Liběšících, poškodila reportáž britské stanice BBC jak zdejší klienty, tak zaměstnance.
Používáte klecová lůžka?
Ne. Na okrese Litoměřice není žádné klecové lůžko.
Ve kterých případech používáte lůžka s posuvnými postranicemi?
Dětskou postel s posuvnými postranicemi může předepsat lékař, pokud má klient tělesné problémy. Jde o lidi s těžkým mentálním postižením, kteří by si mohli ublížit.
Jaký je denní režim vašich klientů? Leží po celý den na lůžku?
Jde o omyl, který se mnohdy uvádí. Osoby se zdravotním a mentálním postižením jsou na lůžku pouze v době odpočinku. Pro každého z klientů máme zpracovaný individuální plán činností, které během celého dne provádějí s výchovnými pracovníky tak, aby se v rámci svých možností rozvíjeli. Někdo se, bohužel, zastaví i přes péči, která je mu věnována, na vývojové hranici šesti let, někdo je nakonec schopen absolvovat život od 25 let samostatně.
Zajímali se lidé z BBC o vaše klienty nějak blíže?
Činnosti, které tu s našimi uživateli provádíme, je vůbec nezajímaly. Přijeli pod záminkou humanitární pomoci a tendenčně jen šli, nafotili lidi bez jejich souhlasu, fotografie zveřejnili a udělali z toho aféru. Zdrželi se dvacet minut, přitom diagnostika postiženého trvá minimálně tři měsíce.
Jaký dopad měla kritická reportáž stanice BBC na zdejší zaměstnance?
Zaměstnanci jsou stále ve stresu. Když si na internetu přečetli kritickou zprávu, jedna ze zdejších pracovnic se psychicky zhroutila. Pro zaměstnance, který pro práci žije, dává jí všechno a pak se dozví, že má porušovat lidská práva, je to psychický otřes.