Vyšší bezpečnost chodců po městě má proto řešit výstavba chodníků v nekritičtějších lokalitách Budyně, v Pražské a Slánské ulici, a vybudování lávky pro pěší přes Malou Ohři.

Kritická je dopravní situace i v dalších městech na Litoměřicku. Na výstavbu obchvatu už roky čeká i Roudnice na Labem, složitou dopravní situaci v Lovosicích vyřeší až dostavba 16,4 kilometru dlouhého úseku dálnice D8 přes České středohoří, kterou zdržely protesty ekologů. Ten by měl být zprovozněn v roce 2010.

Až 24 tisíc vozidel denně projede centrem Litoměřic – ulicí Na Valech. „Odborná rozptylová studie ze srpna 2006, kterou vypracovala pražská společnost Ascend, jasně ukázala, že výstavbou západního mostu přes Labe, což má být rok 2009, dojde ve městě ke zlepšení stavu ovzduší, tedy ke snížení dnes enormního zatížení středu města polétavým prachem a k výraznému snížení hladiny oxidu dusíku,“ zdůraznil Pavel Gryndler, vedoucí litoměřického odboru životního prostředí.