Ze slámy
Pelety, tedy granule v podobě válečků o velikosti šesti až deseti milimetrů, by výrobce měl vyrábět hned z několika zemědělských komodit. „Jde o tuhé palivo do kotlů a kotelen. Vyrábí se v podstatě z odpadu, který v současné době nalézá v zemědělství stále menší uplatnění. Jde nejen o slámu, ale také například o otruby, nebo lihovarnické výpalky,“ přibližuje Roman Šubrt ze Svazu peletářů.

Jako uhlí
V případě pelet by mělo být nejen jednodušší, ekologičtější a ke krajině ohleduplnější jejich získávání, ale pozadu by za uhlím neměly zůstávat ani ve výhřevnosti. „Výhřevnost pelet je velmi podobná jako v případě kvalitního uhlí,“ říká Roman Šubrt.

Roudnicko první
Roudnicko by mělo být první lokalitou v České republice, kde by se v této podobě a měřítku měla rozjet výrobní linka pelet. Podle informací Deníku by mělo jít konkretně o zemědělský areál v Charvátcích. „Počítáme se spoluprací se zemědělským podnikem Astur Straškov,“ potvrzuje Roman Šubrt.

Roudnicko je pro výrobce pelet výhodné už z toho důvodu, že jde o klasickou zemědělskou oblast, kde je velká produkce slámy. „Jako Roudničák se snažím maximálně prosazovat Podřipsko, a tak když jsme uvažovali, kde by se pilotní projekt mohl rozjet, usiloval jsem právě o tuto oblast,“ říká Vladimír Vlk, ředitel odboru energetiky a dopravy Ministerstva životního prostředí, který má podle svých slov pověření ministra Bursíka jednat v souvislosti se záměrem výstavby linky na výrobu pelet. Při pilotním projektu navíc Ministerstvo počítá s finanční spoluprací Evropské unie.

Podporuje i vláda
Podle Vladimíra Vlka naplňuje záměr výroby pelet na Roudnicku Národní program na snižování emisí, který byl vládou ČR schválen na konci minulého roku. „Jednoduše hledáme možnost získat alternativní zdroje energie,“ dodává Vladimír Vlk.

Tematu se bude Deník dále věnovat.