Zároveň odsouhlasili znění výzvy potřebné k vyhlášení výběrového řízení na provozovatele. Uzávěrka nabídek je 2. dubna. Posléze výběrová komise určí vítěze.

„Předběžně víme o čtyřech zájemcích, kteří by chtěli provozovat veřejnou lodní dopravu v úseku Roudnice nad Labem – Litoměřice – Ústí nad Labem,“ informoval místostarosta Litoměřic Jaroslav Tvrdík. O vítězi přitom rozhodne kvalita poskytovaných služeb a ekonomická výhodnost nabídky.

Osobní lodní dopravu na výše zmíněné trase budou zajišťovat obce a města na základě uzavřené smlouvy o spolupráci. Společnými silami hodlají krýt i její počáteční ztrátovost. Například Litoměřice, Roudnice nad Labem, Lovosice a Velké Žernoseky již ve svých rozpočtech počítají s poměrně významnou částkou.

„Jakou částkou přispěje město Ústí nad Labem, v tuto chvíli ještě není zřejmé. Čekáme na rozhodnutí ústeckého zastupitelstva, které bude teprve jednat na konci března,“ informoval vedoucí oddělení cestovního ruchu a marketingu Městského úřadu v Litoměřicích Kamil Soukup.

Jisté však je, že spuštění provozu pravidelné veřejné lodní osobní dopravy za účasti veřejnosti a významných osobností tohoto regionu bude mít 1. května slavnostní charakter. Organizátoři počítají i s doprovodným kulturním programem.