„Žalobce žádá kompenzaci ve výši zhruba 260 tisíc korun za ušlou mzdu za dobu, kdy mu byla podle jeho názoru neplatně ukončena manažerská smlouva,“ zaznělo u soudu.

Mimosoudní dohodu, tedy že DZCL zaplatí Zdeňku Vybíralovi 100 tisíc korun jako náhradu mzdy a 30 tisíc korun jako náklady na právního zástupce, žalobce odmítl. Soud proto rozhodoval o tom, zda pracovní poměr Zdeňka Vybírala vůči DZCL trvá.

Zdeněk Vybíral pracoval ve funkci předsedy představenstva DZCL téměř osm let. Společnost vznikla před deseti lety, aby zabezpečovala pro město Lovosice jednání s potencionálními investory, kteří by přišli podnikat do zdejších průmyslových zón.

Majoritní akcionář, město Lovosice, rozhodl odvolat Zdeňka Vybírala z funkce předsedy představenstva DZCL na valné hromadě 29. ledna loňského roku. Důvodem bylo, že se společnosti nepodařilo v posledních letech realizovat plánované prodeje a v roce 2005 a 2006 skončila s výrazným záporným výsledkem hospodaření.

„V polovině prosince 2006 nebyl návrh na prodloužení manažerské smlouvy Zdeňka Vybírala pro rok 2007 přijat,“ říká současný předseda představenstva Jiří Hauf.

„Mimořádná valná hromada společnosti, která probíhala 29. ledna 2007, ho odvolala a bylo zvoleno její nové vedení. K písemnému předání funkce došlo 15. března,“ říká Jiří Hauf.

„Na společné schůzce jsme se s ním dohodli, že celou záležitost k 31. 12. 2006 uzavřeme bez vzájemných nároků. V době, kdy se představenstvo za předsednictví Zdeňka Vybírala rozhodlo, že jeho manažerskou smlouvu na rok 2007 neprodlouží, byl u toho a minimálně až do 29. ledna 2007, kdy skončil ve funkci, měl sám jako předseda představenstva iniciovat zrušení smlouvy podle zákoníku práce,“ uvedl Hauf.

„Takhle to může působit dojmem, že zatajil, co věděl, protože na všech jednáních byl, vedl schůze, účastnil se hlasování, je podepsaný na prezenční listině a nyní nás žaluje za nedodržení zákonného postupu, který de facto způsobil sám,“ dodal Jiří Hauf. Podle něj je neméně závažné to, že od 29. ledna 2007, kdy běžel legislativní proces zápisu nových členů představenstva na obchodním rejstříku, se při této příležitosti zjistilo, že Zdeňkovi Vybíralovi skončil podle stanov mandát předsedy představenstva již v roce 2004.

„Činnost pro DZCL jsem vykonával do konce roku 2006,“ řekl Zdeněk Vybíral, jemuž byly manažerské smlouvy vždy ke konci roku prodlužovány, poslední od 2. 1. 2006 do 31. 12. 2006. „Šlo mi především o to, abych mohl v DZCL pracovat dál, nyní jako konzultant společnosti. Proto jsem žádal o pokračování smlouvy,“ řekl Zdeněk Vybíral. Výsledkem jeho práce je dnes více než 1500 pracovních míst vytvořených v průmyslových zónách v Lovosicích.

„Je zřejmé, že pracovní poměr uplynul, žalobce se proto nemůže nadále domáhat jeho dalšího trvání,“ zaznělo včera v rozhodnutí soudu, který žalobu zamítl jako nedůvodnou.

„Ke krajskému soudu se určitě odvoláme,“ potvrdila následně Deníku právní zástupkyně Zdeňka Vybírala Eva Podstavková.