Za ně opraví maximálně dvě střechy. Ze 16 žádostí o příspěvek nyní vybrala Komise regenerace při městské památkové rezervaci města Terezín pouze dvě. Kdo nakonec peníze získá, není zatím jasné. Poslední slovo budou mít až radní.

„Z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2008 jsme požadovali celkem 18,3 milionu korun na opravu šestnácti navržených objektů. Památková podpora představuje polovinu této částky,“ říká starostka Terezína Růžena Čechová.

„Když jsme v minulých letech dostali od Ministerstva kultury kolem jednoho milionu korun ročně, byli jsme rádi. Loni jsme takto získali 1 milion 200 tisíc korun. V letošním roce je ale částka žalostně nízká. Moc nás to překvapilo,“ posteskla si starostka.

„Ze šestnácti žádostí jsme pracně vybrali dvě. Přidělených půl milionu korun s bídou stačí na opravy dvou střech. Majitelé památkových domů jsou často důchodci, nákladné opravy pro ně představují problém. Navíc sama příprava žádosti je složitou administrativou. Hazardujeme s důvěrou lidí,“ dodala.

Vlastníci nemovitostí, kteří žádosti podali, chtějí z příspěvku pokrýt náklady na opravy střech, fasád a výměny oken. „Fasády a okna budou muset počkat, přednostně budeme muset vyřešit požadavky na opravy střech,“ uvedla starostka.

Finanční příspěvky z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón mohou být z poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se zároveň finančně podílí společně s vlastníkem na obnově kulturní památky.

„V rozpočtu města jsme na spoluúčast vyčlenili půl milionu korun. Ty nyní tzv. ušetříme,“ řekla starostka Růžena Čechová. „Ztrátové body jsme letos zřejmě nabrali tím, že dosud nemáme dokončen územní plán města. Ten měl být zpracován již loni v říjnu. Dodatečně jsme ale do něj museli zapracovat protipovodňová opatření. Tím se dokončení územního plánu města o půl roku zpozdilo,“ vysvětlila starostka.

Roudnice nad Labem letos získala z Ministerstva kultury 450 tisíc korun. Loni to bylo dvakrát více. Roudničtí zastupitelé na svém posledním zasedání rozhodli, že celou částku získá americký majitel bývalého roudnického pivovaru. Pokud ale do konce března nepředloží konkrétní projekt, na který mají být peníze využity, o dotaci přijde. Ta pak bude rozdělena na několik menších oprav historických objektů ve městě. V Litoměřicích mohli v roce 2007 rozdělit na opravy budov prohlášených za kulturní památku 1 milion 275 tisíc korun. Letos je to částka 790 tisíc korun. „Je to proto, že jsme měli nižší požadavky než v minulých letech,“ řekla pracovnice oddělení kultury a památkové péče na litoměřické radnici Marie Dětinská.

Spokojení tak mohou být snad jen v Úštěku, kde mezi žadatele o příspěvek na opravu kulturní památky rozdělí 1 milion 25 tisíc korun, což je o 175 tisíc korun více než loni.

Nově mohou být za pomoci dotace opraveny i památky, nacházející se mimo památkově chráněná území a nejsou ani národní kulturní památkou. Obec s rozšířenou působností Lovosice může rozdělit částku 1 428 tisíc korun. Uzávěrka příjímání žádostí pro zahajovací kolo je 30. květen.