Podle průzkumu, kdy Deník zjišťoval účast starostů, místostarostů, poslance a senátora na Litoměřicku v právnických subjektech, je zřejmé, že v naprosté většině převládá účast ve společnostech, jež například zajišťují chod některých městských zařízení, jakými jsou nemocnice, popřípadě technické služby. Zde jde většinou o funkci v dozorčí radě.

Již vzhledem k tomu, že se jedná o společnosti, které zajišťují chod městských zařízení, které jsou navíc mnohdy majoritně vlastněny konkretním městem, má funkce starostů či místostarostů v těchto společnostech většinou čistě dozorový význam.

Několik starostů například zastupuje své obce ve společnosti SONO, tedy Sdružení pro nakládání s odpady. Například lovosický starosta je předsedou dozorčí rady společnosti DZCL.

„O výši odměn rozhoduje valná hromada na základě hospodaření a hospodářských výsledků společnosti. V minulých třech letech nebyli členové představentva a dozorčí rady nijak odměněni,“ sdělil Deníku Jiří Hauf, předseda představenstva DZCL a lovosický zastupitel.

V orgánech několika společností působí také poslanec za Litoměřicko a zastupitel Hoštky Josef Šenfeld. „Mé celkové příjmy z této činnosti se v ročním součtu pohybovaly přibližně okolo 25 tisíc korun,“ uvedl Josef Šenfeld.