Největší škody mají Lesy ČR
Největší škody tradičně zaznamenali pracovníci společnosti Lesy České republiky, která vlastní největší část lesů také na Litoměřicku.
„Podle posledních informací jsou škody po vichřici Emma u nás v lesích přibližně tři a půl tisíce kubíků dřeva. Toto číslo ale patrně poroste s tím, jak budou padat poškozené stromy,“ sdělil v úterý odpoledne Petr Tendler z litoměřické lesní správy společnosti Lesy České republiky.

Nejhorší situace je na Úštěcku
Silný vítr opět napáchal největší škody na Úštěcku, kde jsou v porostech v hojné míře zastoupeny smrky. Ty jsou díky stavbě svého kořenového systému náchylnější k vývratu. Půda v lesích je navíc i nadále silně podmáčená, což ještě více nahrává silnému větru. „Pakliže přijde další silný vítr, jak naznačuje předpověď, stromy budou padat dál,“ říká Petr Tendler.

V lesích je nebezpečno
„Je ještě spousta porostů, kde jsou stromy nakloněné a podobně. V této souvislosti bych ráda varovala veřejnost, že vstup do lesů je v současné době velice nebezpečný. Jde především o Úštěcko,“ uvedla pro Deník Alena Vojáčková ze Státní správy lesů.
Jen v její působnosti, tedy v městských a obecních lesích Litoměřic, Levína, Úštěku, Lovečkovic, Třebušína a Ploskovic, napáchala vichřice Emma škody v přibližné výši osm set kubíků dřeva. Další, i když menší škody, vznikly také na Roudnicku a Lovosicku.
„Situace v lesích je sice nebezpečná, přesto zatím nebude vyhlášen zákaz vstupu,“ uvedla Alena Vojáčková. Zákaz vstupu do lesů byl vyhlášen například v loňském roce po orkánu Kyrill, kdy do lesů mohli pouze lesníci a pracovníci dřevozpracujících firem.

Kůrovci se lesy letos ubrání
Další škody by mohly v souvislosti s velkým množstvím popadaného a poškozeného dřeva v lesích způsobit kůrovci. „Těžbu kalamitního dřeva jsme již zahájili. Věřím, že se nám vše podaří odtěžit ještě do náletu kůrovců,“ řeklPetr Tendler. K napadení kůrovci jsou nejnáchylnější právě stromy, které jsou poškozené. Ideálním prostředím je pro ně suché a teplé počasí. V lesích pak škodí tím, že se zavrtávají pod kůru stromů, kde nakladou vajíčka. Vylíhlé larvy následně poškozují lýková pletiva stromu, která jej vyživují. V nejhorším případě může napadení kůrovcem vést i k úhynu stromu.