Státní fond dopravní infrastruktury poskytne Ústeckému kraji ze svého rozpočtu pro rok 2008 účelové finanční prostředky na realizaci stavby tzv. Západního mostu do výše 500 milionů korun. „Prostředky poslouží na dokončení a zprovoznění hlavní trasy přivaděče v Prosmykách, včetně sjezdu na Mlékojedy. Peníze jsou určeny také na provedení hrubé stavby mostu přes Labe,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc.

Ústecký kraj investoval v loňském roce částkou 34 milionů korun rekonstrukci mostu J. E. Purkyně v Libochovicích, postaveného v polovině 30. let minulého století. Jeho oprava byla nutná. Měl narušenou statiku a sníženou nosnost, úzká vozovka už neodpovídala současným nárokům. Z původní stavby mostu zůstaly pouze pilíře a nosné železobetonové oblouky. Most, který je dlouhý více než sto metrů, byl rozšířen o tři metry, byly přeloženy některé sítě, přibyly chodníky a nové osvětlení. Nyní vydrží zatížení až 130 tun.

Nově má být do budoucna přemostěno Labe i v Roudnici. Stavba má být součástí třetí etapy prací obchvatu města. Investorem bude Ústecký kraj.
Ve Štětí by měla být vybudována lávka pro cyklisty v rámci výstavby cyklostezky, výstavbu lávky pro cyklisty a pěší plánují také v Budyni nad Ohří.