"Prevencí kriminality na seniorech se zabýváme již několik let.. Není však jednoduché oslovit staré občany takovým způsobem, aby byli ostražitější vůči zlodějům a různým podvodníkům. Stále se vyskytují případy, kdy důvěřiví občané pustí do bytu cizí osobu. Proto jsme se v současné době zaměřili na spolupráci se starosty obcí a měst celého regionu a snažíme se o jejich pomoc a o podporu tohoto významného projektu,“ uvedla vedoucí PIS Alena Romová.

PIS postupně do projektu zapojuje všechny obce v okrese, aby byla účinnost maximální. „Vytipovaní občané – hlavně staří, osamělí a tělesně postižení lidé – do konce roku od policie obdrží samolepky na dveře, kde mají přesně uvedeno, jak mají postupovat, když je cizí osoba za dveřmi. Dalším cílem je předat za spolupráce starostů obcí těmto občanům jednoduché ochranné osobní alarmy,“ vysvětlila Alena Romová.

Ohrožené seniory policistky PIS postupně proškolují na plánovaných setkáních. Podle vedoucí litoměřické PIS nyní důležitá jednání probíhají se zástupci měst Roudnice nad Labem a Litoměřice. V polovině března se uskuteční jednání rovněž na radnici ve Štětí. Projekt „Bezpečně doma i na ulici“ chce PIS úspěšně dokončit do konce letošního roku.