Roudničtí totiž sestavili zásobník projektů, na které se budou snažit v následujících letech sehnat evropské peníze.

Vycházejí ze zásobníku
„Město Roudnice nad Labem zabezpečilo v druhé polovině roku 2007 zpracování dokumentu Rozvoj města Roudnice nad Labem v kontextu programovacího období Evropské unie let 2007 až 2013. Tento dokument byl financován z dotace Ústeckého kraje programu BROÚK a může být dopracován na Integrovaný plán rozvoje města. Součástí tohoto dokumentu je zásobník projektů, tedy přehled projektových záměrů města Roudnice nad Labem,“ vysvětlil Vlastimil Sýkora, mluvčí roudnické radnice. Dokument je podle něj koncipován jako otevřený materiál, který bude dle potřeb a vyhlašovaných dotací měněn, popřípadě i doplňován. Prostor by v tomto ohledu měli mít i občané Roudnice nad Labem.

Dokument už schválili
Dokument, který obsahuje také zásobník projektů, již schválili na svém posledním jednání roudničtí zastupitelé. „Bude nám sloužit také jako střednědobý plán rozvoje města. Jsme rádi, že se nám podařilo získat dotaci na jeho vypracování. V současné době je v zásobníku projektů přibližně 42 investičních akcí,“ říká starosta Roudnice nad Labem Zdeněk Kubínek.

Z konkrétních naplánovaných projektů patří k nejnákladnějším například projektová příprava a následná dostavba letiště, regenerace panelového sídliště včetně rozšíření parkovacích ploch v části Hracholusky, nebo rekonstrukce Základní školy Karla Jeřábka, kde je naplánována také přístavba tělocvičny.

Dočkat by se mohlo také kino
K dalším pro Roudničany jistě zajímavým projektům patří rekonstrukce Kina Sokol a jeho úprava na multifunkční zařízení a dostavba sportovního centra pro volnočasové aktivity. „Jednotlivé projekty jsou hodnoceny z pohledu obecné financovatelnosti v rámci strukturálních fondů EU, následně pak z pohledu jejich faktické financovatelnosti z některého z připravovaných operačních programů,“ vysvětluje Vlastimil Sýkora. „Realizace většiny projektů je plánována na první polovinu programovacího období 2007 až 2013,“ dodává.

Se sháněním peněž začali
Se sháněním peněz na některé projekty, které dokument obsahuje, již Roudničtí dokonce začali. „Jde o rekonstrukci parku. Budeme žádat o dotaci na další část rekonstrukce náměstí, dále čekáme na vypsání konkrétní výzvy, v rámci které bychom mohli uskutečnit například zateplení nemocnice,“ vyjmenovává starosta.