Český athletic club (ČAC), který má provoz krytého bazénu na starost, totiž čelí exekuci. Z tohoto důvodu také roudničtí zastupitelé odmítli na své čtvrteční schůzi poskytnout ČAC každoroční dotaci na provoz krytého plaveckého bazénu. Obávají se totiž, že by peníze nebyly použity na vyčleněné účely.

„Z vyjádření právníků, kteří situaci posuzovali, vyplynulo, že hrozí velké riziko toho, že by peníze, které město ČAC pošle, použil exekutor na uspokojení pohledávek,“ uvedla na jednání zastupitelstva Zdenka Horecká, vedoucí odboru školství, kultury a sportu na roudnickém městském úřadu.

Městská dotace slouží ČAC například k financování spotřeby energií, které jsou v souvislosti s provozem krytého bazénu spotřebovávány, rozborům vody, chemickým přípravkům, na drobné opravy a podobně. Tato dotace se pohybuje ročně v řádu přibližně dvou milionů korun.

O exekuci v souvislosti s ČAC požádala stavební firma, která provedla stavební práce na letním koupališti, do jehož rekonstrukce se ČAC před časem pustil. „Na rekonstrukci se nám podařilo získat dotaci, později byla tato částka, bohužel, pokrácena. Do toho přišly povodně v roce 2006, které narušily statiku starého tělesa natolik, že muselo být založeno nové těleso uplně jinak, čímž došlo k navýšení finančních prostředků, na které jsme, bohužel, už neměli. I přes příslib navýšení dotací v roce 2007 nám tyto dotace navýšeny nebyly. I přesto jsme ve stavbě pokračovali. Nechtěli jsme přerušit dostavbu bazénových těles. Tím vzniklo zadlužení,“ popsal události, jak k situaci, která je pro Roudničany nepříjemná, došlo, Vladimír Kopal, předseda Českého Athletic Clubu v Roudnici nad Labem.

I přes to podle něj není situace zcela ztracená. „Vedeme intenzivní jednání, další se bude konat v pondělí. Usilujeme o dohodu se stavební firmou, aby žalobu stáhla, protože pokud by ta žaloba zůstala, tak je to likvidace celého ČAC, což by se dotklo krytého bazénu i koupaliště. Věřím však, že se dohodneme a vše dopadne ke všeobecné spokojenosti,“ uvedl Vladimír Kopal.

Vzniklá situace způsobila živou diskuzi mezi zastupiteli a vyžádala si také několikaminutovou přestávku, která byla určena jednotlivým klubům zastupitelů k vyhodnocení situace.

Závěrem bylo rozhodnutí zastupitelů, podle něhož nemusí nyní ČAC vracet zbytek finančních prostředků z dotace na provoz krytého plaveckého bazénu, kterou získal v roce 2007. Současně bylo pozastaveno poskytování financí z dotace pro rok 2008, dokud nebude situace ohledně exekučního řízení vyřešena.

Pokud by však situace, kdy město prostředky nemůže uvolnit, byla déletrvající, uzavření plaveckého bazénu by bylo patrně nevyhnutelné.