Litoměřičtí zastupitelé proto na svém čtvrtečním zasedání schválili zásady prodeje opuštěných a neudržovaných hrobů, hrobek a urnových míst na městském hřbitově.

Choulostivá otázka prodeje vyvolala živou diskuzi. Někteří namítali, že by město mohlo prodat hroby, o něž se v budoucnu někdo přihlásí.
„Mohou se objevit lidé, kteří nabyli toto místo již dříve a žijí například dlouhodobě v zahraničí,“ řekl zastupitel Václav Červín, který se hlasování zdržel.
„Musí se jednat o jasné případy. Prodávat lze pouze opuštěná nebo dlouhodobě neudržovaná hrobová zařízení, u nichž nájemní vztah k hrobovému místu zanikl před dobou delší než jeden rok. Tedy taková, která jsou prokazatelně v majetku města. Zákon mluví jasně, které hroby lze takto označit,“ reagoval Václav Härting, vedoucí odboru správy majetku města a upozornil na zákon o pohřebnictví z roku 2001.

Hrobovým zařízením je náhrobek, který patří nájemci, pozemek, tedy hrobové místo, vlastní město. „Jestliže nájemci hrobového místa končí smlouva, písemně ho podle zákona musíme upozornit nejméně 90 dnů před jejím skončením,“ uvedl Pavel Lolo, správce litoměřického městského hřbitova. „V případě, že jeho adresu neznáme, zveřejňujeme informaci na vývěsní desce hřbitova nejméně 60 dní před skončením sjednané doby nájmu,“ dodal.

Pokud původnímu nájemci skončil nájemní vztah k hrobovému místu a on si z něj neodebere náhrobek včetně urny a ani se o tyto věci do jednoho roku nepřihlásí, bude s nimi naloženo jako s věcmi opuštěnými. Ostatky zemřelých budou zaevidovány a uloženy ve schránkách na místě k tomu určeném. Přestože se mohou vybrané opuštěné hroby prodávat takřka okamžitě, zatím o ně příliš zájem není. „Zájemce bych spočítal na prstech jedné ruky,“ poznamenal správce Pavel Lolo. Jak připomněl z historie, městský hřbitov v Litoměřicích oslaví v roce 2010 220 let od svého vzniku.