Nejčastěji jde právě o kanalizaci, která ve vesnicích schází. Jeho pořízení však není pro zástupce těchto vesnic snadná záležitost. Je to totiž otázka několika desítek milionů korun. Obcím pak většinou nezbývá nic jiného, než si vzít úvěr, tak jako tomu bylo například v případě Ctiněvsi. Druhou možností pak je obtížné shánění dotací tak, aby se obec s ročním rozpočtem, který se mnohdy pohybuje v řádu několika málo milionů, vyhnula vysokému zaúvěrování. Ve stádiu obstarávání dotací na kanalizaci jsou v současné době Vrbičtí.

„V současné době usilujeme o stavební povolení na první etapu budování kanalizace. Připojeny by měli být zatím tři ulice. Další budou následovat. Tato etapa by měla přijít přibližně na 11 milionů korun. Sedm již máme přislíbených z dotace Poslanecké sněmovny, zbylé 4 miliony bychom chtěli získat také z dotace, v nejhorším případě je uhradíme z obecní pokladny, kde máme určitou rezervu z minulých let,“ říká Vlastimil Mikl, starosta Vrbice, jejíž roční rozpočet se pohybuje okolo pěti milionů korun. Za obecní kanalizaci by tu měli zaplatit přibližně 40 milionů korun.