„Rekonstrukce Karlova náměstí je financována z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), konkrétně jde o podporu rozvoje oblasti severozápad a z rozpočtu města z Fondu budoucnosti. Na celkových nákladech se město bude podílet přibližně jednou třetinou. Je to dáno tím, že podmínky jsou nastaveny u obou programů rozdílně. U MMR je možnost získat maximálně 70 procent, z Evropských fondů je to až 90 procent z vynaložených prostředků,“ objasňuje financování Vlastimil Sýkora, mluvčí roudnické radnice.

Vyvrátil tak informace, podle kterých měla být rekonstrukce celkově financována z Fondu budoucnosti. „Peníze, které se měly investovat do bytové výstavby, se marnotratně proinvestovávají v nesmyslné rekonstrukci náměstí. Mladí lidé, marně žádající o byt, a že jich v pořadníku města není málo, se budou moci procházet po zrekonstruovaném náměstí, které bude za desítky milionů korun vypadat stejně jako to staré,“ napsal Deníku Josef Šitanc, který se na dnešní schůzi zastupitelstva chystá složit mandát zastupitele. V komunálních volbách byl zvolen za Unii pro Roudnici.

Samotní Roudničané, kterých se v ulicích města Deník zeptal na to, jak se jim jeví rekonstrukce centrálního náměstí, většinou na probíhajících stavebních úpravách nevidí nic záporného. „Ze začátku jsem se trochu obával, co tu bude, když byla velká část náměstí rozkopaná, ale jak práce postupují, začíná se mi to líbit. Myslím, že to tu bude pěkné. Určitě je dobře, že zůstaly zachovány stromy uprostřed,“ sdělil Vladimír Novotný.
„Mně se zase líbí, že už tady neparkují autobusy, jen by někdo měl něco udělat s těmi auty, těch tu jezdí opravdu hodně,“ doplnila Jiřina Janků.
Rekonstrukce by se mohla vyšplhat až k šedesáti milionům korun, po dokončení Karlova náměstí se totiž Roudničtí chtějí pustit do oprav sousedního Husova náměstí.

„Do současné doby bylo proinvestováno přibližně 20 milionů korun. A na dokončení Karlova i Husova náměstí se počítá s částkou přibližně 35 milionů korun,“ potvrdil Vlastimil Sýkora. V případě získání dotace bude podle něj probíhat rekonstrukce Husova náměsí obdobným způsobem jako v případě Karlova náměstí. „Bude vyhlášen tendr na zpracovatele podle podmínek vypsaných daným operačním programem, vítězný zpracovatel následně provede úpravy jako předláždění, dovybavení mobiliáře, úprava zeleně atd. Realizace by měla proběhnout v horizontu let 2009-11 Dotaci budeme žádat z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad - podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst,“ vysvětlil Vlastimil Sýkora.

S rekonstrukcí Karlova náměstí začali Roudničtí v jarních měsících loňského roku. Jednou z nejdůležitějších podmínek bylo tehdy vytěsnění autobusů z centra Roudnice nad Labem. Karlovo náměstí v té době totiž připomínalo spíše autobusové nádraží. To se městu podařilo. Po obvodu náměstí vzniklo několik samostatných krytých i nekrytých zastávek, u kterých se autobusy mohou zdržet jen nezbytně nutnou dobu. Po rekonstrukci by náměstí mělo svou koncepcí připomínat původní historickou podobu.