„Ve věku 90 až 94 let to bylo 46 mužů a 210 žen, ve věku 95 až 99 let 13 mužů a 57 žen. Sto a víceletých bylo na okrese sedm. Údaje za loňský rok nejsou ještě zpracovány,“ sdělila Jana Kopecká z oddělení regionálních analýz a informačních služeb Českého statistického úřadu Ústí nad Labem.

V Domově důchodců v Libochovicích žije 18 lidí nad 90 let. Letos se tu stovky dožívají dva důchodci. „S oběma je dobrá komunikace, zvláště s paní, která má výbornou paměť, chodí do jídelny na jídlo, navštěvuje koncerty, zábavy, je pozitivní a má perfektní rodinu, která jí velice často navštěvuje. Poskytujeme jim služby v takovém rozsahu, jaký vyžaduje jejich zdravotní stav a o jaké mají sami zájem,“ řekla vedoucí domova Marie Stožická.
V Domově důchodců na Milešově oslaví své stoleté narozeniny dva důchodci, z nich Rozálie Kočárková už za dva týdny. Stoleté narozeniny tu oslavovali v jednom případě i vloni. Ve věku nad 90 let tu žije celkem 12 lidí.

V čížkovickém domově důchodců se vysokého věku 90 a více let dožilo sedm lidí, dva žijí i v Chráněném bydlení pro seniory v Litoměřicích.
„Za litoměřickými seniory přicházíme s kytičkou, přáním podepsaným starostou města a bonboniérou, když slaví své 80. a 85. narozeniny, pravidelně pak každý následující rok,“ říká Jitka Salusová, vedoucí oddělení sociální péče a služeb odboru zdravotnictví a sociálních věcí na Městském úřadu v Litoměřicích. „Zároveň tak zjišťujeme, jestli mají někoho, kdo se o ně stará, a nabízíme jim poradenskou službu. Pro některé jsme jediní, kteří jim přijdou k narozeninám popřát,“ poznamenala.

„Pro důchodce pořádáme pravidelně dvě akce do roka. V červnu setkání seniorů bez určení věku, s kulturním programem, občerstvením zdarma a také s prezentací neziskových organizací. V prosinci zveme všechny seniory nad 75 let na předvánoční posezení, opět s pohoštěním a programem. Seniory nad 85 let, kteří se akce nemohou zúčastnit, pak navštíví doma školáci s potravinovým balíčkem. Přispíváme neziskovým organizacím na zájezdy pro seniory, poskytujeme slevy na vstupné na filmová a divadelní představení, důchodci nad 70 let mají zdarma MHD. Také máme jídelnu pro důchodce s rozvážkou obědů,“ uvedla Jitka Salusová. „Ve městě navíc působí velice aktivní Klub důchodců s bohatou činností,“ dodala.