První březnový pracovní den právě v nich, jako v prvních v okrese, slavnostně otevřeli nové policejní recepce.
„Recepce byly vybudovány v rámci Projektu P1000. V našem okrese budou otevřeny rovněž na obvodních odděleních v Roudnici nad Labem a ve Štětí,“ uvedla tisková mluvčí Okresního ředitelství Policie České republiky v Litoměřicích Alena Romová.

Každá přišla na dva miliony korun
Vybudování recepce na obvodním oddělení v Litoměřicích stálo přibližně dva miliony korun, na bezmála stejnou částku přišla recepce v Lovosicích. Včera se uskutečnila otevření zrekonstruovaných policejních služeben po celé České republice. V Ústeckém kraji kromě Litoměřic a Lovosic také v Duchcově a v Ústí nad Labem.

„Projekt P1000 vznikl v roce 2006 z iniciativy ministra vnitra Ivana Langera. Cílem projektu je postupné zlepšení podmínek na služebnách pro policisty a také pro občany, kteří služebny navštíví. Prvotní kontakt občana s Policií ČR zatím často probíhá v nevyhovujících podmínkách,“ konstatovala tisková mluvčí severočeské policejní správy Jarmila Hrubešová. „Podle ministra Ivana Langera by se nové služebny s recepcemi a komfortním zázemím měly v budoucnu stát standardem ve styku občanů s Policií ČR. Pro Projekt P1000 budou využity finance ze strukturálních fondů Evropské unie a z prodeje nepotřebného majetku Ministerstva vnitra a Policie ČR,“ připomněla Hrubešová.

S výsledkem – prvními moderně zrekonstruovanými služebnami na Litoměřicku – je spokojen i okresní ředitel policie Pavel Lopušník. „Obvodních oddělení máme sedm. U tří ale vidím případné vytvoření takových recepcí jako problém,“ řekl.

Podle Lopušníka jde totiž o prostory, v nichž je policie v pronájmu. „Těžko lze počítat s tím, že bychom investovali do majetku, který není náš,“ domnívá se policejní ředitel. To se týká menších obvodních oddělení v Úštěku, Terezíně a Libochovicích. „Dalším minusem je i fakt, že jde o malá oddělení, kde není stálá služba,“ vysvětlil Pavel Lopušník.

Otevřeno bude 24 hodin denně
Jeho slova korespondují i s vyjádřením vrchního inspektora obvodního oddělení v Litoměřicích Rudolfa Friedricha: „Recepce bude pro občany k dispozici 24 denně, tedy nepřetržitě. Přes den v ní najdou pracovnici v civilu, která bude vyřizovat žádosti, s nimiž lidé na oddělení přijdou, a zprostředkovávat kontakt s policisty. Večer a přes noc bude mít provoz recepce na starosti službukonající policista.“

Jak uvedl vedoucí lovosického obvodního oddělení Viktor Hroch, zprovoznění recepcí přináší úlevu i samotným policistům.
„Veškeré telefonáty jdou nyní přes recepční a tím se uvolní ruce policistovi, který vykonává dozorčí službu. Nyní se může věnovat pouze své policejní práci, bez zatížení administrativou. Tedy vysílání hlídek, jejich koordinaci v terénu a podobně,“ vidí zásadní přínos policejních recepcí šéf lovosického obvodu.

Projekt P1000 Ministerstva vnitra
Pro severočeskou policii bylo v první fázi Projektu P1000 v roce 2006 vyčleněno zhruba 57 milionů korun. Z toho 27,5 milionu připadlo na stavební úpravy jako je výměna oken, opravy podlah, malířské práce, oprava osvětlení, oprava sociálního zařízení, budování recepcí. Více než 8,6 milionu korun bylo vynaloženo na nákup nábytku a dalšího vybavení policejních služeben. Téměř na všechna obvodní oddělení byly nakoupeny nové kopírovací a skartovací stroje, digitální fotoaparáty, nové svítilny, mikrovlnné trouby a podle možností také nový nábytek. Za dalších 21 milionů korun byla pořízena výpočetní technika a všechny policejní služebny byly připojeny k internetu. Ve druhé fázi projektu byly v severních Čechách na přelomu let 2007 a 2008 zrekonstruovány za celkovou částku 19,5 milionu korun čtyři policejní služebny. Jsou to dopravní inspektorát v Ústí nad Labem a obvodní oddělení v Litoměřicích, Lovosicích a v Duchcově. V letošním roce by v severních Čechách mělo být zrekonstruováno dalších 23 služeben s celkovými náklady 62,3 milionu korun.
por. Jarmila Hrubešová, tisková mluvčí Správy Severočeského kraje Policie ČR