Děkovné mše svaté za církev a diecézi, která probíhala déle než dvě hodiny, se v katedrále sv. Štěpána účastnily stovky věřících z farností celé litoměřické diecéze, přijeli starostové obcí na Litoměřicku i věřící z Budkova, biskupova rodiště na jižní Moravě.

„Od prvního okamžiku jsem přijal myšlenku, že Litoměřice budou místem mého posledního spočinutí. Svoji počáteční nemoc jsem chápal jako kříž, který měl prohloubit můj duchovní život. Po téměř zázračném a úplném uzdravení jsem projevoval vůli konečně se pustit do práce. Místo toho jsem zažil více než dva roky marného úsilí o navrácení mých pravomocí k řízení diecéze. Místo úplného navrácení administrativních kompetencí jsem byl 26. ledna 2008 jmenován pomocným biskupem v Českých Budějovicích. Přijímám toto rozhodnutí bez hořkosti nebo pocitu křivdy,“ uvedl biskup Pavel Posád.

Jeho laskavá vyznání a poděkování pak několikrát přítomní ocenili dlouhotrvajícím spontánním potleskem. „Litoměřice budu mít vždy velice rád,“ řekl Pavel Posád, než udělil všem v katedrále závěrečné požehnání.

Během Děkovné mše svaté zazněla Symfonická fanfára významného skladatele Miloše Boka. „Složil jsem pro biskupa Pavla Posáda fanfáru nazvanou Věřím v jednu církev. K jejímu uvedení v Litoměřicích kvůli náhlému odchodu biskupa Pavla už ale nedojde,“ konstatoval Miloš Bok. Po mši pak byla před Hospicem sv. Štěpána slavnostně zasazena Posádova túje, dar křesťanské mládeže.