„Určitě tuto vyhlášku chceme, a to co nejdříve. Předložíme ji do zastupitelstva v co možná nejkratším termínu,“ prohlásil místostarosta Štětí Antonín Šimral.
Městskou vyhlášku, která zakazovala konzumaci alkoholu ve vybraných lokalitách již Štětští jednou schválili, a to v roce 2005. Po několika měsících platnosti ji však zakázalo Ministerstvo vnitra, které tehdy tvrdilo, že město tímto dokumentem překročilo své pravomoci.

Podobně se tehdy zachovalo ještě v případě několika dalších měst, která tuto vyhlášku zavedla. Průlom nastal až v minulých dnech, kdy ministerstvo uznalo, že obdobná vyhláška, která platila v Ústí nad Labem a byla rovněž zakázána, byla ve skutečnosti schválena v souladu se zákonem. Také toto rozhodnutí bylo impulsem k tomu, aby se tématem znovuzavedení vyhlášky začali Štětští zabývat.

„Proti verdiktu Ministerstva vnitra jsme se tehdy odvolali k Ústavnímu soudu. V tuto chvíli nevím, zda již rozhodl, nebo ne. Pokud rozhodnutí ministerstva zrušil, nebo zruší, budeme rádi. Pokud ne, připravíme novou, která bude předložena zastupitelstvu,“ vysvětluje Antonín Šimral.

Stejně jako v případě první verze vyhlášky by ta nová neměla zakazovat konzumaci alkoholu v celém městě, ale jen ve vybraných lokalitách.

Okolí škol a střed

Většinou se jedná o ulice v centrální části města, okolí škol a podobně. V první vyhlášce byla konzumace alkoholu zakázána v těchto ulicích: Dlouhá, Krátká, 1. máje, U Tržnice, Palackého, na křižovatce ulic Dlouhá a Komenského, dále v ulici Ostrovní, zde v prostoru mezi výměníkovou stanicí a školním hřištěm. Zákaz platil i pro všechny autobusové zastávky ve městě i místních částech, pro pěší zónu ulice Obchodní, Mírové náměstí, Husovo náměstí, Nové náměstí a v prostoru před vchodem do městského kina a v Bezručových sadech.

Neplatila vždy
Zákaz vyplývající z vyhlášky se však nevztahoval na venkovní prostory, které přísluší k restauracím a pohostinstvím. Dále vyhláška neplatila při akcích pořádaných městem či organizacemi v souladu s povolením příslušného odboru městského úřadu.

V Roudnici ne
To, že by umožnění platnosti vyhlášky v Ústí nad Labem vyvolalo vlnu schvalování obdobných dokumentů také v městech na Litoměřicku, podle informací Deníku zatím nehrozí.

„Pokud by bylo nutné ji zavést, tak bychom o tom samozřejmě jednali a připravovali případné podklady. Roudnici nad Labem ale konzumace alkoholu na veřejném prostranství příliš netrápí. Neděje se to tu ve velkém měřítku. Potřeba zavést tuto vyhlášku dokonce nevzešla ani z žádného průzkumu nebo anket mezi občany města.

Povinností každého města je samozřejmě zřídit si pořádek a ochranu svých obyvatel, zatím to u nás jde i bez vyhlášky, která by konzumaci alkoholu v ulicích zakazovala,“ říká starosta Roudnice nad Labem Zdeněk Kubínek.

Štětí ji potřebuje

Pouliční konzumenti alkoholu Štětí trápí již delší dobu a jako hlavní téma se tato problematika objevila také na Dnu s Deníkem, který se ve Štětí uskutečnil v červnu loňského roku.

V anketě, kterou uskutečnil Deník v ulicích Štětí, totiž tehdy valná většina obyvatel odpověděla, že jim vadí lidé, kteří posedávají a postávají v ulicích s lahví piva, či vína. Nezřídka je totiž tato činnost doplněna znečišťováním veřejného prostranství.