Problém je složení mladých listů
„Mladé listy řepky obsahují snadno zkvasitelné cukry a jedovaté glukosinoláty. Díky šlechtění je řepka pro zvěř chutnější. Koncem února jsou na plochy řepky aplikována dusíkatá hnojiva a nově přirůstající listy mají vysoký obsah nitrátů. To vše způsobuje zhoršení zdravotního stavu srnčí zvěře, průjmy, ztrátu plachosti až hromadné úhyny,“ vysvětluje Jiří Šilha z Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ).

Na Litoměřicku první kusy
První kusy srnčí zvěře uhynuly v důsledku překrmení se mladými listy řepky také na Litoměřicku. „Už se to přihodilo. Jen já jsem nalezl dva kusy. Takto uhynulá zvěř je samozřejmě bezcenná, navíc je mnohdy potrhaná například od lišek,“ sdělil Adolf Rolínek, jednatel Okresního spolku ČMMJ.

Za úmrtím může být špatné osivo
Pokud budou úmrtí ve větším měřítku a v jedné lokalitě, může jít o smrt v důsledku požití listů rostlin ze zakázaného osiva.
„Máme informaci o tom, že by v okolí Ředhoště mělo být pole oseto takzvanou řepkou dvounulkou, což už je minimálně patnáct let zakázané osivo. Bylo zakázáno právě proto, že jeho rostliny způsobovaly vysoké úhyny zvěře,“ říká Adolf Rolínek s tím, že listy z podezřelého pole poslali myslivci na chemický rozbor.

V nebezpečí bude zvěř měsíc
V nebezpečí bude srnčí zvěř ještě přibližně měsíc, než se v přírodě objeví dostatek zelené potravy. Myslivci jsou proto nyní v pohotovosti. „Sledujeme zdravotního stav srnčí zvěře. Je to povinností každého myslivce a informace musí předávat mysliveckému hospodáři, který vyhodnocuje informace za danou honitbu. Ten komunikuje s mysliveckými hospodáři v sousedních honitbách a následně zajišťuje opatření ke zlepšení stavu,“ vysvětluje Šilha.
Myslivci musejí nyní dohlížet zejména na to, aby v krmelcích byl dostatek krmiva a minerálních látek.