Péči o domácnost, nákupy, mytí nádobí, praní a žehlení, či základní sociální aktivity. Vyřizování osobních věcí a nakládání s penězi, účast na volnočasových a pracovních aktivitách a vzdělávání.

„V roce 2007 jsme jen na příspěvcích na péči vyplatili 93 577 000 korun, na ostatních dávkách pak 28 909 000 korun,“ říká Martin Veber, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Litoměřicích.

Podle stupně závislosti na pomoci jiné osoby dosahuje výše příspěvku na péči 2 až 11 tisíc korun měsíčně. Fakt, že tato dávka není přímo navázána na poskytování sociální péče, se podle něj ukazuje jako problém.

„Lidé nejsou zvyklí nakupovat si za peníze službu, a tak zhruba 75 procent finančních prostředků vyplacených jako příspěvek na péči se zpátky do sociálních služeb nevrací,“ říká Martin Veber s tím, že Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR proto v současné době uvažuje o zavedení poukázkového systému – místo peněz poukázky na službu.

„Výši příspěvku na péči do budoucna vidím jako největší objem vyplácených peněz, zatímco dávky hmotné nouze, lidově nazývané doplatky do životního minima, nyní spíše klesají. Dávky pro zdravotně postižené zůstávají na přibližně stejné výši,“ říká Martin Veber o změnách, které loni přinesl Zákon o sociálních službách a Zákon o hmotné nouzi.

„Ze tří typů dávek, tedy příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení a dávky mimořádné okamžité pomoci byly v minulosti nejčastěji zneužívány dávky sociální potřebnosti – nyní dávky hmotné nouze. Pravidla pro jejich vyplácení byla ale novelou zákona zpřísněna,“ uvedl.

Rozdělí miliony korun
„Sociální dávky jsou vypláceny ze státního rozpočtu, v letošním roce nám na tento účel byla poskytnuta dotace 24 milionů korun na výplatu dávek pro zdravotně postižené občany a na dávky pomoci v hmotné nouzi a 30 257 tisíc korun na výplatu dávky příspěvek na péči. Nejvyšší objem peněz největšímu počtu klientů bude vyplacen na příspěvek na péči, která je určena na úhradu služeb a péče občanům, kteří nejsou zcela soběstační,“ uvedl Vlastimil Sýkora, tiskový mluvčí roudnické radnice.

„Město Roudnice nad Labem má ve svém rozpočtu rezervu pouze pro ty případy, kdy by občan „propadl sociální sítí“ a neměl nárok na sociální dávky, přestože by finanční pomoc potřeboval. K tomu účelu je v rozpočtu města částka 200 tisíc korun,“ dodal Sýkora.

V Lovosicích letos na výplatách dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a na dávkách pomoci v hmotné nouzi rozdělí 15 milionů korun. „Na příspěvek na péči se poskytuje dotace průběžně s přihlédnutím k očekávanému čerpání. Náš požadavek na rok 2008 byl ve výši 45 milionů korun,“ uvedla Eva Rudiková, vedoucí lovosického odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Dílem z prostředků na péči jsou financovány i neziskové organizace.

Diakonie ČCE hledá i jiné zdroje
„Tyto částky však u nás pokrývají pouze provozní náklady. Snažíme se získat peníze především z dalších zdrojů – grantů, dotací,“ říká Jarmila Sedláčková, vedoucí Centra denních služeb litoměřické Diakonie ČCE, kde zatím šestnáct klientů platí za sociální služby poplatek deset korun na hodinu.

„Připravujeme pro ně výchovně vzdělávací programy, trénují praktické dovednosti – pomáhají v kuchyni, u domovníka, učí se žehlit, prát, uklízet. Pracují s počítačem, navštěvují terapeutické, relaxační a rehabilitační programy,“ dodala.