- Žáci lovosické základní školy Sady pionýrů šli do školy i vsobotu. Probíhala standardní výuka – 2 hodiny. Důvodem bylo, aby se mohli podívat rodiče, kteří jinak nemají čas, jak vypadá výuka…

- Spárkatá zvěř na Litoměřicku by měla být zdravější. Myslivci zcelého okresu vsobotu a vneděli vhonitbách kladli očkovací látku. Jak zabrání tomu, aby ji nezkonzumovali psi? Co jim hrozí?